...

Zoals de noodplannen in andere sectoren bestaat het plan voor de WZC's uit een opsomming van maatregelen en fases. Daarbij gaat het van een beperkte personeelsuitval tot een zeer hoge graad van absenteïsme. Uiteraard is het plan aanpasbaar aan elke individuele situatie. Op basis daarvan kunnen de WZC's voorbereidingen treffen.Hoofddoel is om ook bij zeer hoge personeelsuitval de basiszorg en dienstverlening, de veiligheid, gezondheid en welzijn van de bewoners te garanderen. Zorgnet-Icuro onderscheidt drie fases. In fase 1 is minder dan een tiende van de werknemers afwezig. Mits herschikking van dienstroosters, langere shifts enz. wordt de zorgcontinuïteit gegarandeerd.Fase 2 ziet tussen 10 en 25% van de werknemers uitvallen. Men zet een coördinatieteam in en voor elke bewoner kan de basiszorg en ondersteuning aangepast worden. Niet-dringende zaken stelt het WZC uit en men rekent op de actieve inzet van familie en netwerken bij maaltijden en andere praktische beslommeringen.In fase 3 is meer dan een kwart van de personeelsleden out. Het WZC heeft dan contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de burgemeester en de gouverneur. Bewoners met zeer complexe zorgnoden kunnen naar het ziekenhuis of een herstelverblijf worden doorverwezen.Van belang is dat het noodplan proactief gecommuniceerd wordt met bewoners, familie, huisartsen, CRA enz. Het WZC moet ook transparant kenbaar maken in welke fase men zich bevindt.