...

In 2023 kunnen huisartsen voor de aanvraag voor een tussenkomst in de loonkosten van praktijkondersteunend personeel kiezen tussen de nieuwe en de oude regeling. In de nieuwe regeling kunt u subsidie krijgen tot 7.400 euro voor een praktijkassistent of -verpleegkundige in loondienst. Wanneer die minstens vier uur opleiding heeft gevolgd - waarvan één uur samen met de aanvragende huisarts - kunt u daarbovenop nog een bedrag van 800 euro krijgen. Maar de opleiding moet tot doel hebben competenties te ontwikkelen op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg. Opleidingen die de competenties van de praktijkassistent of -verpleegkundige in het algemeen versterken, volstaan niet. Dat was oorspronkelijk anders meegedeeld. Er werd het voorbeeld gegeven van een cursus Excel, maar een opleiding die alleen iemands IT-vaardigheden versterkt, zal dus toch niet in aanmerking komen. Het ASGB geeft ook de e-mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de steunpunten voor Impulseo. Daaruit blijkt dat een lijst van de opleidingen wordt opgesteld die voor deze subsidie in aanmerking komen. Daaraan werken Vivel, Domus Medica en de opleidingsinstellingen die verpleegkundigen voor de huisartsenpraktijken (VIHP) vormen mee. Het ASGB meldt dat een opsomming van de gevolgde opleidingen, samen met de deelnemers, zou volstaan. Er zouden geen aanwezigheidsattesten nodig zijn. Het syndicaat geeft ook aan dat de 800 euro er minder vlug zal zijn dan men mocht hopen. Maar sowieso kunnen huisartsen pas een aanvraag indienen voor een subsidie volgens de nieuwe regeling in de tweede helft van dit jaar - na juni 2023 dus. Tot eind juni is het mogelijk een aanvraag in te dienen volgens de oude regeling, dat is tot maximum 7.373,20 euro en zonder de mogelijkheid van deze extra 800 euro. De twee kunnen uiteraard niet tezamen aangevraagd worden. De precieze voorwaarden vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.