...

Het nieuwe Departement Zorg zal een budget van 7 miljard euro beheren, en een 800-tal medewerkers tellen. De leiding berust bij secretaris-generaal Karine Moykens, die voordien al het Departement WVG beheerde.Het nieuwe departement erft de bevoegdheden over financiering, kwaliteit en organisatie van zorg en over gezondheidsbevordering en -bescherming vann het vroegere Agentschap Zorg en Gezondheid , en die over de beleidsontwikkeling, het databeleid, de Zorginspectie, het lokale sociale beleid... van het vroegere Departement WVG.Het VIPA en de zorgstrategische planning van de ziekenhuizen vallen zo voortaan onder hetzelfde departement. De diensten die het beleid organiseren inzake de eerste lijn, de ouderenzorg, de Vlaamse Sociale Bescherming, armoedebestrijding en welzijnswerk huizen nu bij elkaar"De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk", stelt Moykens. "Met deze fusie geven we nu zelf het voorbeeld."De vroegere website zorg-en-gezondheid.be bestaat nog, maar heeft een wat ander kleedje. De domeinnaam departementWVG.be wordt nu omgeleid naarwww.vlaanderen.be/departement-zorg. Op zorg-en-gezondheid.be staat ook een link naar departementzorg.be - maar die domeinnaam leidt vooralsnog naar een pagina van een privébedrijf dat hosting services verleent. De aanpassing van de websites is duidelijk nog een werk in transitie.