Uit het magazine

Als we het vandaag over chronische myeloïde leukemie hebben, moeten we ook over therapievrije remissie praten. Volgens de richtlijnen schommelt het percentage rond de 50% waardoor een zorgvuldige monitoring van de moleculaire respons nodig blijft.

Uit het magazine

Dr. Moretti (Jules Bordet Instituut): "Immunotherapie en radiotherapie zijn complementair en dat verklaart de goede resultaten die in de PACIFIC-studie werden behaald bij patiënten met een NSCLC."

Uit het magazine

Professor Ninane (Brugmannziekenhuis, CHU St.-Pieter) besprak de houding van de European Respiratory Society ten aanzien van de e-sigaret, die almaar populairder wordt, vooral bij jongeren. Hij maakte brandhout van de argumenten van bedrijven die e-sigaretten produceren.

Uit het magazine

De Association francophone Belge d'oncologie thoracique (AFBOT) hield eind 2019 haar jaarlijkse symposium voor thoracale oncologie. BOhN brengt verslag uit van enkele van de presentaties die tijdens het rijke en boeiende symposium werden gegeven. - Tal van biomarkers zoals 'drivers' en biomarkers die de respons op immunotherapie voorspellen, bepalen mee het therapeutische beleid.

Uit het magazine

Om de toxiciteit van radiotherapie te verminderen, wordt ze gecombineerd met chemotherapie, waardoor de overleving van patiënten met hodgkinlymfoom aanzienlijk stijgt. Maar ook de vooruitgang in de radiotherapie zelf heeft impact op het optreden van toxiciteit.

Uit het magazine

In het kader van de Pierre Stryckmans Lecture werd prof. Gilles Salles (Lyon, Frankrijk) uitgenodigd tijdens de 35ste jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Hematology Society. Hij gaf een lezing over folliculair lymfoom: kennen we alle puzzelstukjes?

Uit het magazine

Kanker bij oudere patiënten kent een stijgende incidentie. 44% van de nieuwe kankerdiagnoses in België gebeurt bij patiënten ouder dan 70 jaar. In deze patiëntengroep bedraagt de vijfjaarsoverlevingskans 50% tegenover 65% bij de jongere patiëntengroep. Deze cijfers bewijzen de nood aan een gespecialiseerde onco-geriatrie. Dr. Lore Decoster (UZ Brussel) presenteerde een aantal uitdagingen waarmee oncologen geconfronteerd worden bij de behandeling van oudere patiënten.

Uit het magazine

Een hormonale behandeling maakt al sinds decennia deel uit van de standaard adjuvante behandeling bij een premenopauzale vrouw met een primaire borstkanker die hormoonreceptorpositief (HR+) en HER 2-negatief is. Veel van deze studies zijn meer dan 10 tot 15 jaar geleden gestart en hebben nu een voldoende lange follow-up om iets zinvols over globale overleving te kunnen zeggen. Prof. Francois Duhoux (UCL) formuleerde een aantal inzichten die kunnen leiden tot een optimale behandeling.

Uit het magazine

Dr. Michiel Strijbos, medisch oncoloog in het GZA Antwerpen, beperkt de hoogtepunten van ASCO GU wat nierkanker betreft tot twee studies. "Beide studies hebben een mooie wetenschappelijke rationale, met daarenboven resultaten die voldoende significantie tonen qua efficaciteit en toxiciteit", vertrouwde dr. Strijbos ons toe.

Uit het magazine

Met dr. Emmanuel Seront, medisch oncoloog van de Groupe Jolimont & Cliniques Universitaires Saint Luc, hadden we een gesprek over de belangrijkste communicaties op het vlak van blaaskanker op ASCO GU 2020. "Vorig jaar werden artsen overspoeld met nieuwe gegevens, maar op het ASCO GU-congres dit jaar werden geen gegevens gepresenteerd die onmiddellijk invloed zullen hebben op de praktijkvoering." Dr. Seront maakte een selectie van de meest opvallende presentaties en posters rond blaaskanker.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.