...

Deze resultaten werden bevestigd in de Duitse LUSI-studie bij rokers tussen 50-69 jaar oud waarbij een groep gedurende vijf jaar LDCT-screening onderging en vergeleken werd met een controlegroep (1). Na 8,8 jaar was de hazard ratio (HR) voor longkankersterfte 0,74, wat pleit voor het invoeren van systematische longkankerscreening in Europa. LDCT-screening resulteerde in een sterkere daling van de longkankersterfte bij vrouwen dan bij mannen, een mogelijk verklaring hiervoor is een verschil in tumorsubtypes. Volgens prof. Ocak is het aantal sterfgevallen te klein om het verschil per geslacht te verklaren. Tijdens de discussie bespraken de deelnemers de status van longkankerscreening in België, maar er moeten nog veel hordes genomen worden voor dit kan worden geïmplementeerd. Weinig is bekend over mortaliteit van longkanker volgens histologisch subtype. Analyse van de SEER-database toonde een afname van overlijdens tussen 2006 en 2016 bij niet- kleincellige longkanker (NSCLC) (2). Dit was het resultaat van een daling in de incidentie en een verbetering van overleving als gevolg van nieuwe gerichte behandelingen. Bij kleincellige longkanker (SCLC) was er een gestage afname in sterfgevallen als gevolg van een daling in de incidentie, maar niet door een betere overleving, aangezien er op het vlak van behandeling weinig vooruitgang is geboekt. De internationale TERAVOLT-studie evalueerde de impact van een SARS-CoV-2-infectie bij patiënten met thoracale tumoren. Een voorlopige analyse van de eerste 200 gevallen toonde aan dat deze kankerpatiënten een hoog risico op covid-19-gerelateerde mortaliteit hadden (3). Het TERAVOLT-nomogram, op basis van risicofactoren zoals leeftijd, rookgewoontes, kankerstadium en vooral ECOG-prestatiestatus is een nuttig hulpmiddel om het risico op overlijden te voorspellen bij thoracale kankerpatiënten met covid-19. Tijdens de discussie werd opgemerkt dat de prospectieve validatie van het TERAVOLT-nomogram ontbreekt. Toch waren de meeste experten blij met het nomogram om beslissingen te nemen in de klinische praktijk.