Artsenkrant

Web weergave

"In 2023 is er door de groeinorm 800 miljoen beschikbaar op een Riziv-budget van 35 miljard. Vers geld dat quasi-automatisch naar (tand)artsen, kinesisten en andere beroepsgroepen vloeit. Een transversale logica, met incorporatie van bijvoorbeeld medical devices, ontbreekt."

ACTUEEL

"Initiatieven om mensen in de zorg te houden, moeten op meerdere factoren inspelen. Zorgverleners blijven om verschillende redenen, en het draait zeker niet alleen om het loon."

ACTUEEL

Onder het motto 'Time to Move' vond op 11 maart in Leuven het internationale Transplantoux Symposium plaats. Marleen Louagie, adviseur-generaal bij de medische directie van het Riziv, lichtte er het nieuwe transversale zorgtraject 'pre- en posthabilitatie bij abdominale transplantatie' toe.

ACTUEEL

Het Bijzonder Solidariteitsfonds beschrijft zichzelf als een uitkijktoren die vaak problemen met de terugbetaling van zorg signaleert - zodat daarvoor een algemene regeling getroffen kan worden. Het aantal patiënten dat bij het BSF een dossier indient, stijgt nauwelijks. Maar wel de sommen die daarmee gemoeid zijn.

ACTUEEL

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: pneumoloog Ann-Marie Morel verloor op korte tijd haar zus en broer aan kanker.

ACTUEEL

Aansluitend op de MedTechMeetUp 2023, het hoogfeest van de medtech, werden vorige donderdag de Galenusprijzen voor 'medische hulpmiddelen' en 'beloftevol ontwerp' uitgereikt. De winnaar in de eerste categorie is Iriscope van de firma Lys Medical. De tweede award ging naar NAO.VNS gepatenteerd door Synergia Medical.

GALENUSPRIJS

De reactie kwam er snel: op de dag dat de cijfers van de KCE-studie over borstklinieken in de pers verschenen, liet minister Vandenbroucke al weten dat niet-erkende borstklinieken voortaan naar terugbetaling zouden mogen fluiten.

ACTUEEL

Astma is bij het kind één van de frequentste chronische aandoeningen. Het is dus belangrijk de ziekte klinisch te herkennen en het klinische vermoeden correct met aanvullend onderzoek te kunnen bevestigen.

DOSSIER ASTMA BIJ HET KIND

Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.

DOSSIER ASTMA BIJ HET KIND

Wereldwijd lijdt ongeveer 7,5 tot 10% van de kinderen aan astma. Kinderen die astmamedicatie krijgen, hebben een duidelijk verhoogd risico op opname op de spoed wegens acute symptomen - 30% versus 19% bij kinderen zonder astmamedicatie.

DOSSIER ASTMA BIJ HET KIND

Het onjuiste gebruik van medicatie kan vaak verklaren waarom astma bij kinderen slecht onder controle is. Hoe kan men de therapietrouw het best bevragen?

DOSSIER ASTMA BIJ HET KIND

"Het allerbelangrijkste, de rode draad, bij het aangaan van een associatie is de vraag: wat is het doel van de samenwerking? Vervolgens is het essentieel om bij de redactie statuten, overeenkomsten en reglementen met dat doel in overeenstemming te brengen."

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Steeds meer artsen kiezen voor een samenwerking in medische praktijken. Daar komen vragen en uitdagingen bij kijken die in de artsenopleiding niet altijd uitgebreid aan bod komen. Daarom organiseert Vives Hogeschool in juni een tweedaagse Master voor artsen over 'Samenwerken in de medische praktijk'.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Voor een op de vijf rokers zou een spontaan advies van een arts een mogelijke motivatie tot stoppen met roken kunnen zijn. Maar slechts 29% van de rokers werd ooit spontaan door hun huisarts aangesproken om te stoppen met roken.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Elektrische aandrijving is efficiënt, levert een hoog rendement en is volgens Volkswagen de snelste manier om een CO2-neutrale productieketen te realiseren. De roadmap 'Way to Zero' verduidelijkt hoe VW zijn ambitieus einddoel wil bereiken.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Sofie Gråbøl (serie 'The Killing') schittert in Rose als protagoniste die de diagnose schizofrenie kreeg. Toch durft ze het aan om met haar zus een groepsreis naar Parijs te maken. Deze hartverwarmende tragikomedie weet de kijker zowel te sensibiliseren als te ontroeren. De innemende Sofie Gråbøl stond ons te woord op het voorbije Filmfestival van Oostende.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Eugene O'Neills Long Day's Journey into Night is een onvervalste theaterklassieker die echter opvallend weinig op de Vlaamse planken te zien is. De vorige versie die we ons herinneren, is die van het Kortrijkse Theater Antigone uit 2013. Het Antwerpse Zuidpool kiest voor een compromisloze enscenering waarin spel en tekst centraal staan, en doet dat met verve.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

De weken voor Pasen zijn traditiegetrouw een periode dat de passiemuziek de concertpodia verovert. Vlaanderen krijgt de komende weken vooral Bachs Johannespassie gepresenteerd. Antwerp Symphony Orchestra en het Vlaams Radiokoor slaan de handen in elkaar voor uitvoeringen van dit werk. Collegium Vocale en Philippe Herreweghe ondernemen met de Johannespassie een internationale tournee die ook drie keer in ons land halthoudt.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

De jongste jaren is er meer en meer belangstelling ontstaan rond de Zweedse kunstenares Hilma af Klint die bij het begin van de 20ste eeuw vanuit een spirituele inspiratie een van de grondleggers is geweest van de geometrische abstracte kunst. Bozar geeft een verrassend overzicht van de kunststroming rond deze boeiende dame.

CULTUUR+

Het Industriemuseum in Gent belicht de evolutie van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, en de rol van (bedrijfs)-artsen in het detecteren van beroepsziekten, preventie van arbeidsongevallen en welzijn op het werk.

CULTUUR+

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE