De klinische biologie werkt met gesloten enveloppes. Nieuwe, performante tests terugbetalen, impliceert dus het schrappen van andere tests of biologen die een stukje honorarium inleveren. Dat is niet objectief, niet transparant en gezondheidseconomisch onverantwoord.

De frustratie over de overheidsprocedures om medische hulpmiddelen terugbetaald te krijgen, spatte eraf bij Marnix Denys, de topman van beroepsvereniging beMedTech. De eerste verzelfstandigde Galenusprijzen gaven hem een mooi forum. En Riziv-topman Pedro Facon trad hem op een beminnelijke manier bij. "De beste bekroning, de echte Galenusprijs voor het winnende product, is terugbetaling", zei hij flegmatiek. "Het moet immers tien commissies passeren en dat zal wel wat tijd vergen." Of nog: "Veel stakeholders willen verandering. Het volstaat op maandagmorgen in het Verzekeringscomité de 'apothekersdiscussies' te volgen om gedemotiveerd te raken." Als geen ander beseft de voormalige coronacommissaris het belang van een meer transversale aanpak. Een zorgpad in een onverwacht domein, pre- en posthabilitatie bij abdominale orgaantransplantatie, bewijst trouwens dat het Riziv eraan werkt.

De beste bekroning, de echte Galenusprijs voor een medisch hulpmiddel , is terugbetaling

De hoge ambtenaar was natuurlijk ook kritisch voor de sector. Er komen enorme aantallen nieuwe producten op de markt. Slechts wat betaalbaar is en aantoonbaar toegevoegde waarde biedt - zeker vergeleken met het bestaande therapeutische arsenaal -, kan terugbetaald worden. Devices die handelingen automatiseren of minder hoog gekwalificeerde profielen vergen, hebben een streepje voor. Begrijpelijk gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt.

Overigens komt er deze legislatuur geen geneesmiddelenpact meer tussen de overheid en pharma.be. Ook een overeenkomst met beMedTech over medische hulpmiddelen zit er niet in.

De klinische biologie werkt met gesloten enveloppes. Nieuwe, performante tests terugbetalen, impliceert dus het schrappen van andere tests of biologen die een stukje honorarium inleveren. Dat is niet objectief, niet transparant en gezondheidseconomisch onverantwoord. De frustratie over de overheidsprocedures om medische hulpmiddelen terugbetaald te krijgen, spatte eraf bij Marnix Denys, de topman van beroepsvereniging beMedTech. De eerste verzelfstandigde Galenusprijzen gaven hem een mooi forum. En Riziv-topman Pedro Facon trad hem op een beminnelijke manier bij. "De beste bekroning, de echte Galenusprijs voor het winnende product, is terugbetaling", zei hij flegmatiek. "Het moet immers tien commissies passeren en dat zal wel wat tijd vergen." Of nog: "Veel stakeholders willen verandering. Het volstaat op maandagmorgen in het Verzekeringscomité de 'apothekersdiscussies' te volgen om gedemotiveerd te raken." Als geen ander beseft de voormalige coronacommissaris het belang van een meer transversale aanpak. Een zorgpad in een onverwacht domein, pre- en posthabilitatie bij abdominale orgaantransplantatie, bewijst trouwens dat het Riziv eraan werkt. De hoge ambtenaar was natuurlijk ook kritisch voor de sector. Er komen enorme aantallen nieuwe producten op de markt. Slechts wat betaalbaar is en aantoonbaar toegevoegde waarde biedt - zeker vergeleken met het bestaande therapeutische arsenaal -, kan terugbetaald worden. Devices die handelingen automatiseren of minder hoog gekwalificeerde profielen vergen, hebben een streepje voor. Begrijpelijk gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Overigens komt er deze legislatuur geen geneesmiddelenpact meer tussen de overheid en pharma.be. Ook een overeenkomst met beMedTech over medische hulpmiddelen zit er niet in.