...

De opleiding wordt gegeven door Jos Billen van Verus Consult in samenwerking met SBB Accountants en Adviseurs. Beide organisaties hebben een jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties en bedrijven in de (para)medische sector. De opleiding is bedoeld voor huisartsen, met name artsen die nu al samenwerken of de ambitie hebben om samen te werken met anderen, zegt Jos Billen. "We merken dat samenwerkingen steeds belangrijker worden. Er is een tekort aan huisartsen, er is de digitalisering, de veranderende verwachtingen van patiënten over de dienstverlening, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de arts, enzovoort." Een artsenpraktijk heeft natuurlijk haar eigenheid, erkent Billen. "Een arts werkt met patiënten, niet met klanten. Maar de fundamentele vragen en uitdagingen zijn dezelfde voor elke vorm van samenwerking. De belangrijke vraag is waar je naartoe wil of waar je binnen vijf jaar wilt staan. Bij elke vorm van samenwerking doe je er goed aan om hierover na te denken." Tijdens de opleiding leren de deelnemers te kijken naar de effectiviteit van hun interne werking en of de inspanningen die ze doen wel renderen. "We bieden handvaten om te kunnen verbeteren of optimaliseren. Artsen voeren bijvoorbeeld vaak taken uit die ze perfect zouden kunnen uitbesteden aan iemand die ze daarvoor in dienst nemen of die op zelfstandige basis met hen samenwerkt. Door het outsourcen van deze taken en het verder optimaliseren van de werking, kunnen artsen meer tijd creëren om met patiënten bezig te zijn", vertelt Billen. De evolutie van kleine eenmanspraktijken naar een vorm van samenwerking helpt artsen bovendien om een betere work-lifebalance te vinden en zo burn-out te voorkomen. Maar er zijn nog andere redenen waarom samenwerken een goed idee is, zegt Billen. "Denk bijvoorbeeld aan het laten renderen van een vrijstaande praktijkruimte, of bepaalde diensten gezamenlijk aanbieden met een andere (para)medicus. Een praktische vraag is dan of je daarbij kostendelend wil werken, of dat je ook afspraken maakt die verder gaan." De tweedaagse opleiding wil artsen een werkwijze aanreiken waarmee ze kunnen bepalen welke vorm van samenwerking het best bij hen past. Elk van de mogelijke samenwerkingsvormen heeft immers pro's en contra's op het vlak van verantwoordelijkheid, kostverdeling, rendabiliteit, fiscaliteit,... Op dag twee worden voor elke samenwerkingsvorm een aantal themavragen verder uitgewerkt, zegt Billen. "Bijvoorbeeld hoe je binnen de samenwerking moet omgaan met courante investeringen, of de vraag naar de positie van een haio, de aanwerving van personeel, en de formaliteiten of vergoedingen waarmee je rekening moet houden op het einde van de samenwerking." De opleiding besteedt ook heel wat aandacht aan het managen van een samenwerking, of het nu met collega's is of met personeel. "Je werkt samen met mensen, en dat vergt een specifieke aanpak. We geven daarvoor praktisch bruikbare tips & tricks." Het laatste stuk gaat over de dienstverlening aan de patiënt, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Hoe komt een samenwerking je dienstverlening ten goede? We tonen aan dat alles samenhangt: cijfers, organisatie, mensen en dienstverlening. Als op een van die gebieden iets verandert, heeft dat altijd een impact op de andere. Stel dat je een verpleegkundige aanwerft die een aantal ondersteunende taken overneemt, dan moet je het bestaande takenpakket herverdelen, dan heeft dat een impact op de rentabiliteit, dan moet je dat communiceren naar je patiënten..."