Alles over The Lancet

"Geen enkele interventie - farmacologisch, chirurgisch dan wel vanuit de overheid - op zichzelf kan obesitas een halt toeroepen. Om obesitas te bestrijden, is een holistische multisectoriële aanpak nodig."

Volgens een Deense studie is een tweede infectie met het SARS-CoV-2 zeldzaam, maar 65-plussers die genezen zijn van covid-19, kunnen wel degelijk een nieuwe SARS-CoV-2-infectie oplopen.

De eerste fase 3-studie over het coronavaccin is op 8 december in The Lancet verschenen. In dezelfde editie staan interpellerende commentaren te lezen.

Recente publicaties in The Lancet doen een jarenlang debat opnieuw opflakkeren. De zopas gepubliceerde studies bevestigen dat een zorgvuldige follow-up van de cholesterolwaarden bij ouderen wel degelijk nuttig is, en dat behandeling van te hoge waarden inderdaad beschermt tegen cardiovasculaire incidenten.

Begin deze maand publiceerde een groep wetenschappers op het internet een pleidooi voor het nastreven van groepsimmuniteit als verweer tegen covid-19. De reactie in The Lancet is heftig.

"Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn", schrijft Sam Brokken, lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, in een open brief aan de Belgische regering en expertgroepen. Zijn brief werd ondertekend door meer dan 1.400 professionals uit de medische sector.

Sinds het begin van de epidemie met het coronavirus vragen onderzoekers zich af waarom kinderen maar zelden symptomatische covid-19 krijgen. Kinderinfectioloog Susanna Felsenstein en kinderreumatoloog Christian Hedrich brengen in The Lancet enkele mogelijke verklaringen naar voren.

Hebt u het ook opgemerkt? De laatste jaren schieten de experten als paddenstoelen uit de grond.

De laatste weken ontstond wereldwijd protest tegen racisme. We stellen met verbijstering vast dat er naast medische, ook politionele oorzaken van ademnood bestaan. Commentatoren storten zich op hun pen. The Lancet kon niet op het appel ontbreken. Ook in literatuurgegevens rond covid-19 zijn sporen van racisme te bespeuren.

Ernstige covid-19 is in eerste instantie een pneumonie, al dan niet met levensbedreigende ademnood en cytokinestorm als complicatie. Maar steeds meer gegevens verwijzen naar de aantasting van andere organen, voornamelijk hart en bloedvaten.

Deze open brief van artsen is gericht naar de Belgische burgers,journalisten en politieke leiders. Deze brief wil bijdragen totbewustwording van het verband tussen de gevolgen van de klimaatcrisisen de gezondheid van onze bevolking.

Een onderzoek naar de frequentie en de invloed van alcoholconsumptie maakt brandhout van de stelling dat dagelijks een kleine hoeveelheid alcohol drinken goed zou zijn voor de gezondheid. Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol zou al schadelijk zijn voor de gezondheid. De auteurs pleiten dan ook voor "helemaal geen alcohol".

Volgens een Amerikaans epidemiologisch onderzoek is blootstelling aan lood, zelfs aan een kleine hoeveelheid lood, een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire sterfte, waar echter weinig rekening mee wordt gehouden. In de Verenigde Staten zouden jaarlijks bijna 400.000 mensen sterven aan de gevolgen van blootstelling aan lood in de omgeving. Dus nagenoeg evenveel als aan roken.

Vorsers van meerdere landen hebben het effect van de sociaaleconomische toestand op de levensverwachting geëvalueerd op grond van zes risicofactoren die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) belangrijk zijn om niet-overdraagbare ziekten te bestrijden: lichaamsbeweging, roken, diabetes, hypertensie, obesitas en alcohol drinken.