...

Twee weken geleden stond in The Lancet een artikel dat de attitude van de arts bijzonder belangrijk en doorslaggevend is voor patiënten om zich al dan niet te laten inenten. "In die zin zijn dit mooie resultaten", benadrukt professor Pierre Van Damme (UAntwerpen). Ongelukkig is de Antwerpse prof wel met de 7% artsen die vaccins (zeer) onbetrouwbaar vinden. "Dat is teveel. De opleiding moet hieraan meer aandacht besteden. Niet enkel de opleiding geneeskunde, ook bij farmacie en bij de vroedvrouwen. De faculteiten dienen voldoende informatie te geven over en aandacht te besteden aan vaccinatie (-programma's) en groepsimmuniteit. Men kan dit bijvoorbeeld meenemen op het overleg tussen de decanen van de universiteiten - zowel de Vlaamse als de Franstalige. Dit is een signaal, het curriculum kan herbekeken worden." Zeker voor de covid-19-vaccinatie is er nog werk aan de winkel aangezien 15% het vaccin niet helemaal vertrouwt. "We kunnen deze cijfers nu onmiddellijk in het kader van een meer algemeen vaccinatieverhaal meenemen in webinars, voordrachten, bijscholingen en zo meer", zegt hij. Net zoals Louis Ide is ook Pierre Van Damme voorstander van een ambassadeur. Wel moet vaccinatie niet apart maar als onderdeel van het takenpakket van een coronacommissaris gezien worden. Van Damme: "Vermoedelijk maakt de volgende regering daar werk van. Zo rollen we het vaccin uit en wordt het argument van de antivaxxers dat het onveilig is omdat het vaccin te snel ontwikkeld werd, gecounterd. Dat dienen ook het FAGG en de experts te benadrukken naar het brede publiek en de artsen toe. Alle normale stappen zijn doorlopen." Tot slot wijst Van Damme er nog op dat het vertrouwen in het vaccin bij het brede publiek sterk evolueert - allicht in functie van berichten in de media. Vertrouwen dat tussen twee derde tot 90% scoort, is prima met het oog op groepsimmuniteit via vaccinatie. Maar slechts 73% van de artsen heeft er vertrouwen in? "Er is een duidelijk verband met de eigen attitude", stelt prof. Van Damme. "Het gaat over dezelfde groep die zegt zichzelf niet te (laten) vaccineren tegen covid-19. Ze zien geen toegevoegde waarde. Ik herhaal: goede informatie en communicatie zijn essentieel."