...

De Deense vorsers voerden een populatieobservatieonderzoek uit waarbij ze de individuele gegevens verzamelden van patiënten die in 2020 in Denemarken waren getest. Bij ongeveer vier miljoen mensen (69% van de bevolking) werden 10,6 miljoen PCR-tests uitgevoerd.De vorsers analyseerden het profiel van mensen die in een jaar tijd tweemaal positief testten. Het aantal infecties tijdens de tweede golf van de epidemie (van 1 september tot 31 december 2020) werd vergeleken bij mensen met een positieve en mensen met een negatieve PCR tijdens de eerste golf (maart tot mei 2020). Het risico op een tweede SARS-CoV-2-infectie bleek uiterst laag te zijn: slechts 0,65% van de mensen met een positieve PCR tijdens de eerste golf testte opnieuw positief tijdens de tweede golf. Bij de mensen met een negatieve test tijdens de eerste golf testte 3,27% positief tijdens de tweede golf. Het risico zou dus vijf keer lager zijn bij de mensen al geïnfecteerd zijn geweest.Bij analyse volgens de leeftijd bleek 0,60% van de mensen jonger dan 65 jaar die een SARS-CoV-2-infectie hadden opgelopen tijdens de eerste golf, opnieuw positief te zijn tijdens de tweede. Bij de 65-plussers was dat 0,88%. De vorsers voerden ook een analyse uit van de subgroep van gezondheidswerkers, die een bijzonder hoog risico lopen op blootstelling aan het virus: tijdens de tweede golf werd een positieve PCR vastgesteld bij 1,2% van de gezondheidswerkers die Covid-19 hadden gekregen tijdens de eerste golf, en bij 6,2% van de gezondheidswerkers die geen Covid-19 hadden doorgemaakt tijdens de eerste golf. Prof. Ethelberg et coll. stelden geen verschil vast in de geraamde bescherming tegen een nieuwe infectie naargelang van het geslacht. Er waren ook geen aanwijzingen dat de bescherming mettertijd verminderde (vergelijking van de follow-up na 3-6 maanden en minstens 7 maanden). De auteurs geven aan dat ze hun analyse geconcentreerd hebben op de historische SARS-CoV-2-stam en niet op de varianten. Ze stellen dat beschermingsmaatregelen essentieel zijn bij ouderen (met social distancing en vaccinatie), ook als die al ooit met het SARS-CoV-2 geïnfecteerd zijn.