...

De auteurs van de Great Barrington Declaration, gepubliceerd op eigen site (gbdeclaration.com), zijn nochtans niet van de minsten. Aan het hoofd van de groep staan drie gezondheidswetenschappers, respectievelijk van de universiteit van Harvard, Oxford en Stanfort.De auteurs wijzen erop dat lockdown de psychische en lichamelijke gezondheid van de bevolking schaadt. Ze stellen als alternatief voor dat kwetsbare personen zouden worden afgeschermd (alleen geïmmuniseerd personeel in woonzorgcentra), terwijl de andere bevolkingssegmenten een normaal leven leiden. Enige geleidelijkheid wordt wel aanbevolen: zieken blijven bijvoorbeeld thuis. Tegenstanders in The Lancet noemen dit een 'gevaarlijke vergissing'. Een casus heeft aangetoond dat herinfectie mogelijk is, zeggen ze. De frequentie van dit verschijnsel is onbekend. Er bestaan momenteel geen bewijzen dat er na de natuurlijke infectie langdurige immuniteit optreedt. Met een 'open' strategie zouden we dus niet zomaar één epidemie, maar een opeenvolging van epidemieën uitlokken.Jongere mensen zijn minder gevoelig voor covid-19, maar niet totaal ongevoelig. Als ze aan het virus worden blootgesteld, zouden er hoe dan ook veel mensen ziek worden, met als gevolg een overbelasting van het zorgsysteem. Bovendien is het niet gemakkelijk aan te geven wie een hoog risico loopt. De leeftijd is een criterium, maar niet het enige. Als discriminatie op basis van de leeftijd dan al door de maatschappij wordt aanvaard, dan blijft het toch onethisch andere kwetsbare personen bloot te stellen, omdat men niet tijdig beseft heeft dat ze kwetsbaar zijn.