...

In de Verenigde Staten doodt de politie jaarlijks meer dan 300 zwarte Amerikanen en minstens een kwart van hen is niet gewapend. Zwarte Amerikanen lopen bijna driemaal meer kans om door de politie te worden gedood en lopen bijna vijfmaal meer kans om door de politie te worden gedood als ze niet gewapend zijn, dan blanke. Dat heeft onmiddellijke gevolgen voor de slachtoffers en hun families, maar blijkt nu dus ook negatieve invloed te hebben op de hele bevolking.De vorsers hebben de antwoorden geanalyseerd die 103.710 zwarte Amerikanen tussen 2013 en 2015 hebben gegeven tijdens een nationale peiling naar de geestelijke gezondheid (stress, depressie en emotionele problemen). Ze hebben de antwoorden gekruist met een gegevensbank van homicide door politieagenten. 38.993 respondenten (49% van het gewogen monster) woonden in een Amerikaanse staat waarin de politie minstens één niet-gewapende zwarte Amerikaan had gedood minder dan drie maanden voor de peiling. Resultaat? Elke doodslag van een niet-gewapende zwarte Amerikaan werd door de Noord-Amerikaanse respondenten in de staat waarin zich dat had voorgedaan, geassocieerd met ongeveer 0,14 extra dagen in slechte geestelijke gezondheid (goed voor 1,7 dagen van slechte geestelijke gezondheid per jaar). De effecten waren het grootst tijdens de eerste 30-60 dagen na de moord.Uitgaande van een populatie van 33 miljoen volwassen zwarte Amerikanen, hebben de vorsers becijferd dat homicide van niet-gewapende Noord-Amerikanen door politieagenten verantwoordelijk zou kunnen zijn voor 55 miljoen dagen in slechte geestelijke gezondheid per jaar bij volwassen Afro-Amerikanen. Dat weegt dus bijna even zwaar als de tol die moet worden betaald bij diabetes.The Lancet, 21 juni 2018