...

We kijken tegelijk aan tegen een pandemie, een klimaatramp en een recessie, schrijft een panel van Britse zorgexperts. Hun bezorgdheid gaat daarbij in eerste instantie uit naar kwetsbare bevolkingsgroepen. In het Verenigd Koninkrijk heeft men cijfers verzameld over de weerslag van covid-19 op de doorsnee bevolking en etnische minderheden. In de laatste categorie bestaat er een hogere incidentie van besmetting en ernstig verloop. Devakumar et al. sommen de factoren op die aan de basis van deze ongelijkheid liggen. Mensen die deel uitmaken van etnische minderheden hebben vaker een baan waarbij ze aan besmetting blootgesteld zijn. Ze leven met z'n allen in kleinere woningen, waar social distancing niet mogelijk is. Vaak ligt de drempel naar de gezondheidszorg voor hen hoger, waardoor ze zich later aanmelden met een ernstiger beeld en co-morbide aandoeningen. Sommige vormen van co-morbiditeit belemmeren het toepassen van intubatie en beademing, zodat deze patiënten een dubbele handicap hebben: een groter risico door chronische aandoeningen, en meteen minder kans om de efficiëntste behandeling te krijgen. Het is niet alleen een probleem van de armste bevolkingsgroepen, onderstrepen de auteurs nog. In alle socio-economische middens hebben mensen met een gekleurde huid minder goede gezondheidsuitkomsten. Racisme veroorzaakt stress, wat zich op langere termijn vertaalt in het ontstaan van chronische ziekte en versneld verouderen. Lancet 2020; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31371-4.