...

De analyse heeft betrekking op meer dan 40.000 Britse patiënten die een positieve test hadden tussen 29 maart en 23 mei van dit jaar. In 8.682 gevallen ging het om de deltavariant, en in 34.656 om de alfavariant. Voor de periode een verhouding van één op vijf, dus - maar tegen het eind van de periode waarin de analyse plaatsvond was de deltavariant al de dominante geworden.Veertien dagen na de diagnose bleek ongeveer één op vijftig van de betrokken personen opgenomen te zijn in het ziekenhuis. De kans om in het ziekenhuis te belanden is meer dan twee keer zo groot voor de personen besmet met de deltavariant dan voor personen met de alfavariant, vonden de onderzoekers. Dat is na correctie voor factoren die het ontwikkelen van een ernstige ziekte bevorderen: leeftijd, vaccinatiestatus, etniciteit,... (De 'hazard ratio' bedroeg 2,26).Ook de kans dat iemand op de spoed belandde neemt met de helft toe wanneer het om de deltavariant ging (HR: 1,45).Al eerder bevestigde een Schotse studie dat de kans op ziekenhuisopname bij infectie door de delta-variant verdubbelt. Maar dit onderzoek is het eerste over dit onderwerp waarbij het onderscheid tussen de varianten van het virus berust op volledige sequencing van het genoom - het Schots onderzoek gebruikte een snellere maar minder betrouwbare methode.Maar 1,8% van de totale groep die positief testte voor covid was volledig gevaccineerd. Het onderzoek analyseert ook het verschil in kans dat men met één van de beide varianten in het ziekenhuis belandt voor de volledig gevaccineerde groep. De HR bleek in dezelfde orde van grootte te liggen, maar dat resultaat was statistisch gezien weinig betrouwbaar.De volledige studie in The Lancet vindt u hier maar is moeilijk snel te overzien - voor een samenvatting in Eurakalert kunt u hier klikken.