...

De klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit zijn onafscheidbaar en moeten samen aangepakt worden, willen we de gezondheid van allen beschermen en een globale catastrofe vermijden. Deze algemene milieucrisis is nu zo ernstig dat we kunnen spreken van een wereldwijde noodsituatie. Meer dan 200 vakbladen wereldwijd waaronder The BMJ, JAMA, The Lancet... publiceerden deze boodschap afgelopen week gelijktijdig. Daarmee willen ze er de aandacht op vestigen dat we nu het tegendeel doen, en de klimaat- en milieucrisis als twee afzonderlijke problemen beschouwen. "Een gevaarlijke fout", klinkt het in de gezamenlijke tekst. Onderlingverweven"Zoals de gezondheidswereld heeft erkend met de ontwikkeling van het concept van planetaire gezondheid, bestaat de natuurlijke wereld uit één onderling afhankelijk systeem. Schade aan één subsysteem kan schade veroorzaken aan een ander subsysteem. Droogte, bosbranden, overstromingen en andere gevolgen van de stijgende temperaturen op aarde vernietigen bijvoorbeeld het plantenleven en leiden tot bodemerosie en remmen zo de opslag van koolstof, wat weer leidt tot meer opwarming van de aarde.""Deze ondeelbare planetaire crisis zal grote gevolgen hebben voor de gezondheid als gevolg van de ontwrichting van sociale en economische systemen", gaat het verder. "Tekorten aan land, onderdak, voedsel en water, zullen de armoede doen toenemen, wat weer zal leiden tot massale migratie en conflicten."Volgens de vakbladen de bestaat de oplossing erin dat het COP (Conference of the Parties)-proces wordt "gerharmoniseerd" (nu bestaat er een COP over biodiversiteit en een over klimaatverandering met elk een verschillende onderzoeksgemeenschap, nvdr). De respectievelijke conventies moeten aansporen om klimaatplannen beter af te stemmen op milieuplannen en omgekeerd.In 2020 kwamen klimaat- en natuurwetenschappers al eens samen voor een workshop, zo wijzen de vakbladen erop. Aangrijpingspunten waren toen: het verkennen van alternatieve visies op een goede levenskwaliteit, het herdenken van consumptie en afval, waarden met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur, onderwijs bevorderen enz. "Dit alles zou de gezondheid ten goede komen", klinkt het.Maar eerst en vooral moeten we deze crisis zien voor wat het is: een globaal noodgeval voor onze gezondheid. De vakbladen menen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit ook als dusdanig moet erkennen - liefst voor de 77e World Health Assembly in mei 2024.