...

Hoe vaak hebben we niet horen zeggen dat een glas wijn per dag goed zou zijn voor het hart? Amerikaanse vorsers zetten dat echter op de helling na analyse van de alcoholconsumptie en de effecten ervan op de gezondheid van 1990 tot 2016 in 195 landen.Volgens dat onderzoek heeft alcohol in 2016 2,8 miljoen dodelijke slachtoffers gemaakt en zijn er wereldwijd 2,4 miljard drinkers, van wie 63% mannen. In 2016 is het drinken van alcoholhoudende dranken de op zes na belangrijkste oorzaak van voortijdig overlijden en invaliditeit in de wereld geweest en de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen van 15 tot 49 jaar. Bijna 10% van de sterfte in die leeftijdsgroep zou gerelateerd zijn aan alcohol.En ook lichte drinkers moeten het gelag betalen. Bij mensen van 15 tot 95 jaar zou het drinken van één eenheid alcohol (10 gram zuivere alcohol of 10 cl wijn van 12°, 25 cl bier van 5° of 3 cl whisky van 40°) per dag het risico op een van de 23 met alcohol samenhangende gezondheidsproblemen (kanker, hart- en vaataandoeningen, CVA, cirrose, ongevallen, geweld enz.) met 0,5% verhogen. Eén glas per dag zou omgerekend wereldwijd 100 000 dodelijke slachtoffers per dag maken.Volgens de auteurs kan je het risico enkel opheffen door helemaal geen alcohol te drinken. Ze voegen er nog aan toe dat wereldwijd zou moeten worden nagedacht over hoe het alcoholgebruik kan worden verlaagd.(referentie: The Lancet, 23 augustus 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31310-2) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext#%20