Alles over Sciensano

Een epidemie en bijhorende lockdown, het doet iets met een bevolking en dat inspireerde menig onderzoeker. De afgelopen maanden werden heel wat covid-19-gerelateerde enquêtes, studies, rapporten, barometers... opgestart en evenveel resultaten gepubliceerd. Een selectie.

Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis verblijft daalt onder de 500, minder dan 100 daarvan liggen op intensieve zorg, en net iets meer dan 50 worden beademd.

Drie dagen op een rij waren er minder dan 10 doden te betreuren door covid. Het aantal covidpatiënten in het ziekenhuis liep sinds vrijdag vorig week ook tamelijk sterk terug.

Er verbleven op 4 juni nog 700 covidpatiënten in het ziekenhuis - op 4 mei waren er dat nog 3082. De 'vroege indicatoren' (werkverzuim, aantal griepklachten bij huisartsen) blijven ook gunstig. Steven Van Gucht schetste tijdens de wekelijkse persconferentie van Sciensano een beeld van de voorbije pandemie aan de hand van enkele algemene cijfers.

De seroprevalentie van Sars-CoV-2-antistoffen stijgt niet meer in de Belgische bevolking. Sinds half april blijft dit percentage steken op - het bedraagt nu 4,7%.

Ongeveer 50 erkende labs klinische biologie hadden 200.000 PCR-tests kunnen uitvoeren als ze daarvoor toestemming hadden gekregen. "Wat zou de impact daarvan geweest zijn op het totaal aantal doden in woonzorgcentra?"

Er waren gisteren 19 mei nog enkele nieuwe ziekenhuisopnamen meer dan op 18 mei, maar het cijfer blijft laag. Het totale aantal opgenomen patiënten gaat weer omlaag. De afname van het aantal patiënten op intensieve zorg herneemt krachtig.

Als de Sciensano-richtlijnen in verband met de opsporing van vermoedelijke covid-19-patiënten strikt worden opgevolgd moeten pediaters vrijwel alle zieke kinderen testen die op consultatie komen. Zegt dokter Tyl Jonckheer, voorzitter van de bij het VBS aangesloten Belgische beroepsvereniging van kinderartsen.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen van covid-19-patiënten ging gisteren weer omhoog, naar het peil van in het weekend. Ook waren er 123 nieuwe meldingen van sterfgevallen. In totaal liggen bijna 5.000 mensen met covid in het ziekenhuis, en al 828 mensen bezweken aan de ziekte.

Vivel bundelt op zijn website de informatie over de Covid-19-barometer - het systeem dat is uitgebouwd om de belasting van de covid-19-crisis op de eerste lijn te meten. Vooral als uw praktijk nog niet deelneemt, is dit belangrijke informatie.

"We willen in kaart brengen wat in de eerste lijn gebeurt - wat we nu weten over de pandemie in ons land komt vooral van de ziekenhuizen. We hebben daarvoor op grote schaal medewerking van de huisartsen nodig."

Nadat de voorbije dagen de groei van de pandemie in ons land wat leek te vertragen en de hoop groeide dat de curve aan afvlakken was, schoten de vandaag gerapporteerde cijfers weer fors omhoog.

De spoedartsen roepen op om de screeningtests op Sars-CoV-2 meer toe te spitsen op ziekenhuizen, en om door betere afspraken te komen tot snellere testresultaten, zodat plaatsen voor verdachte 'griepgevallen' sneller weer vrij kunnen komen bij negatief resultaat op het virus.

Scienscano publiceert vandaag het 5de rapport van de Gezondheidsenquête 2018 over het welzijn en de geestelijke gezondheidstoestand van de Belgische bevolking. Daaruit blijkt dat 2/3 tevreden is met hun algemeen psychisch welbevinden. Anderzijds heeft wel ongeveer 1/10 van de volswassen te maken met een psychische stoornis.

Op 1 januari 2020 heeft het Belgisch Instituut voor gezondheid Sciensano een nieuwe algemeen directeur aangesteld. Christian Léonard volgt Myriam Sneyers op als hoofd van Sciensano, die tot dan toe directeur van Sciensano ad interim was, sinds 2018. Léonard was de afgelopen twee jaar directeur-generaal ad interim van KCE.

Een op de drie Belgen heeft het moeilijk om wijs te geraken uit alles wat de huisarts vertelt, zo blijkt uit de Gezondheidsenquête 2018 van Sciensano. Bovendien hangen die gezondheidsvaardigheden af van o.a. het opleidingsniveau, de leeftijd en de gezondheidstoestand. Hoog tijd dat beleidsmakers, zorgverleners- en instellingen, ziekenfondsen, ... meer gaan investeren in gezondheidseducatie op maat!

Vandaag, 1 oktober, zijn de cijfers verschenen van het tweede deel van de gezondheidsenquête 2018. Daarin peilt Sciensano naar de levensstijl van de Belgische bevolking. We roken en drinken minder, maar op het vlak van voeding en beweging zijn we er op achteruit gegaan.