Alles over Sciensano

Eind november testte 14,4% van de Belgische bloeddonors positief op antistoffen voor Sars-CoV-2. Een onderzoek bij gezondheidswerkers kwam uit op maar een iets hoger percentage: de werkomgeving is bij hen zeker niet de voornaamste bron van infectie.

De sterfte in afdelingen intensieve zorg die tijdens de covidcrisis gecreëerde reservecapaciteit moesten aanspreken was 6% hoger dan in IZ-afdelingen die alle gevallen konden opvangen binnen de bestaande capaciteit van erkende bedden - dat blijkt uit een onderzoek van Sciensano.

Sciensano heeft de resultaten van zijn vijfde covid-19-gezondheidsenquête bekendgemaakt. De focus lag dit keer op vaccinatie. Het instituut onthoudt vooral dat 60% van de Belgische bevolking zich wil laten vaccineren, een stijging van 10% vergeleken met de vorige enquête.

Op 31 maart lanceerde Zorgnet-Icuro in samenwerking met onder meer het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid de barometer de 'Zorgsamen'. De peiling ging het psychisch welzijn van zorgverleners in coronatijden na. Sciensano neemt het initiatief -dat voortaan Power2Care heet- nu over.

Op de NCAZ van afgelopen maandag lichtte professor Ann Van den Bruel een proefproject toe om covidsneltests te implementeren in de huisartsenpraktijk. Huisartsen zuurstof toedienen bleek wat moeilijker dan verwacht. En het posttransplantatieconsult voor nefrologen is terug naar af.

"We zitten bijna aan de maximumcapaciteit van de tests en we zijn nog maar midden september. De syndromische surveillance zal in het najaar een belangrijke rol spelen. De covidbarometer zal zijn nut snel bewijzen", zegt professor Bert Vaes overtuigd.

De meest recente richtlijnen van Sciensano voorzien dat bepaalde categorieën personen verplicht een covid-19-test moeten ondergaan. Andere personen zijn dan weer verplicht om in quarantaine te gaan. Maar wat moet u doen als een patiënt die verplichting niet naleeft? Moet u dit op één of andere wijze ook melden of verbiedt uw beroepsgeheim u dat?

Sciensano zette dinsdag 13 oktober een pagina online met uitgebreide informatie voor huisartsen over de nieuwe covidbarometer. Deelnemen is belangrijk, onderstrepen de organisatoren. Het Riziv beloont uw inspanning trouwens met een bonus van 400 of van 800 euro.

In 2001 raadpleegde 5,9% van de Belgen een homeopaat. Anno 2018 was dat nog slechts 1,7% -1,5% in Vlaanderen, 1,8% in Wallonië en 2,3% in Brussel. Dat blijkt uit een recent rapport van Sciensano op basis van de gezondheidsenquête uit 2018.

De trend van de stijgende coronacijfers zet zich voort. Tussen 12 en 18 juli is het gemiddelde aantal besmettingen toegenomen tot 184 per dag. Sciensano waarschuwt dat de cijfers nog zullen stijgen.

Het aantal door een PCR-test bevestigde nieuwe gevallen van covid vertoont de laatste dagen een stijgende trend. Vooral in Antwerpen zijn er nogal wat nieuwe gevallen.

Het aantal covidpatiënten dat in Belgische ziekenhuizen is opgenomen, is in de voorbije week met 22% gedaald. Dat meldt Sciensano. Het aantal patiënten dat met covid op intensive care ligt, is zelfs met 33% gedaald.

Een epidemie en bijhorende lockdown, het doet iets met een bevolking en dat inspireerde menig onderzoeker. De afgelopen maanden werden heel wat covid-19-gerelateerde enquêtes, studies, rapporten, barometers... opgestart en evenveel resultaten gepubliceerd. Een selectie.

Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis verblijft daalt onder de 500, minder dan 100 daarvan liggen op intensieve zorg, en net iets meer dan 50 worden beademd.

Drie dagen op een rij waren er minder dan 10 doden te betreuren door covid. Het aantal covidpatiënten in het ziekenhuis liep sinds vrijdag vorig week ook tamelijk sterk terug.

Er verbleven op 4 juni nog 700 covidpatiënten in het ziekenhuis - op 4 mei waren er dat nog 3082. De 'vroege indicatoren' (werkverzuim, aantal griepklachten bij huisartsen) blijven ook gunstig. Steven Van Gucht schetste tijdens de wekelijkse persconferentie van Sciensano een beeld van de voorbije pandemie aan de hand van enkele algemene cijfers.

De seroprevalentie van Sars-CoV-2-antistoffen stijgt niet meer in de Belgische bevolking. Sinds half april blijft dit percentage steken op - het bedraagt nu 4,7%.