...

Circa 350 Vlaamse vrouwen krijgen elk jaar te horen dat ze baarmoederhalskanker hebben, veroorzaakt door een HPV-besmetting. Nog voor het virus kanker veroorzaakt, is het nochtans mogelijk HPV-letsels en afwijkende cellen eenvoudig op te sporen. Hiertoe organiseert de Vlaamse overheid trouwens al sinds 2013 bevolkingsonderzoeken. Opsporing gebeurt via een uitstrijkje bij de huisarts of gynaecoloog. Helaas laten ongeveer vier vrouwen op tien het afweten voor dit driejaarlijks onderzoek. En dus wordt nu in een studie nagegaan of ze via andere methodes wel/beter bereikt kunnen worden. De Universiteit Antwerpen, het Centrum voor Kankeropsporing, Sciensano en het UZA lanceren hiertoe met financiële steun van het FWO de 'ScreenUrSelf-studie'. 32.000 vrouwen worden uitgenodigd om thuis zelf een vaginaal of een urinestaal te nemen. De helft van de deelneemsters doet een vaginale zelfafname met een borsteltje, de andere helft wordt gevraagd een urinestaal in te leveren. Volgens de initiatiefnemers is dit het grootste onderzoek ter wereld op dit vlak.Uiteraard is het opzet van 'ScreenUrSelf-studie' om na te gaan welke methode het meest aanspreekt. Hoeveel vrouwen nemen deel? Wat zijn de kosten? Welke drempels zijn er? Enzoverder. Met als finale doel: meer vrouwen die zich laten screenen. De resultaten van het onderzoek helpen mee bepalen hoe Vlaanderen in de toekomst screening op baarmoederhalskanker organiseert met het oog op een hogere participatie.