...

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategische beslissingen bij Sciensano en heeft als belangrijkste taak te waken over de realisatie van de opdrachten van het instituut.De leden van de nieuwe Raad van Bestuur zijn: Kris Vanhaecht - KU Leuven (Voorzitter), Catherine Bouland - ULB (Ondervoorzitter), Dirk Ramaekers - FOD Volksgezondheid, Sabine Stordeur - FOD Volksgezondheid, Katrien Beullens - FAVV, Hugues Malonne - FAGG en Hans Nagels - RIZIV.De leden van de Raad van Bestuur worden bijgestaan door twee regeringscommissarissen: Bruno Debremaeker - Regeringscommissaris voor de Minister van Begroting en Tina Van Havere - Regeringscommissaris voor de Minister van Volksgezondheid.De Algemene Raad ziet toe op de beslissingen van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur en de directie over het beheer van Sciensano.De nieuwe samenstelling van de Algemene Raad is als volgt: Kris Vanhaecht - KU Leuven (Voorzitter), Catherine Bouland - ULB (Ondervoorzitter), Dirk Ramaekers - FOD Volksgezondheid, Sabine Stordeur - FOD Volksgezondheid, Katrien Beullens - FAVV, Hugues Malonne - FAGG, Hans Nagels - RIZIV, Kathleen Marchal - UGent, Dieter Deforce - UGent, Claude Saegerman - ULiège, Hans De Neef - FOD Binnenlandse Zaken, Aurore Massart - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Peter Samyn - FOD Sociale Zekerheid, Miruna Dobre - FOD Economie, Aline Van Der Werf - BELSPOProf. Kris Vanhaecht (KU Leuven) zegt over zijn aanstelling: "Sciensano is een wetenschappelijk ijkpunt in het Belgisch gezondheidslandschap. Het instituut heeft een cruciale rol in het waken over de gezondheid van de menselijke en dierlijke bevolking, het waarschuwen voor opduikende risico's en de wetenschappelijke onderbouwing van het gezondheidsbeleid. Als voorzitter wil ik me inzetten om die rol de komende jaren verder te versterken en de ambities van het instituut te helpen realiseren."Prof. Catherine Bouland (ULB) vult aan: "De coronapandemie heeft de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van Sciensano versterkt. Als ondervoorzitter kijk ik er dan ook enorm naar uit om met volle toewijding samen te werken aan de missie om gezondheid, wetenschap en samenleving te verbinden."