...

Professor Steven De Gucht (Sciensano) spreekt voorlopig nog over een "stabilisatie" van het aantal besmettingen. "Dit heeft te maken met de opkomst van de BA.4- en vooral BA.5-varianten, die nu meer dan de helft van de besmettingen veroorzaken," luidt het commentaar van de viroloog.De 14-daagse-incidentie van het aantal covidinfecties bedraagt nu 162/100.000 inwoners. Het laatste zevendaagse gemiddelde dat Sciensano berekende gaat over de periode van 31 mei tot 6 juni. Recentere cijfers komen er wellicht pas morgen. Het Rt berekend op het aantal gediagnosticeerde gevallen stijgt ook lichtjes tot 0,909.Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen is met 6% gestegen in de week van 3 tot 9 juni, tegenover de periode van 7 dagen daarvoor. Het gemiddelde over die periode bedroeg 55. De 7-daagse-incidentie van het aantal opnamen wegens covid bedraagt 3,1/100.000 inwoners. Er lagen op 9 juni 890 patiënten met covid in het ziekenhuis.Het aantal covidpatiënten op intensieve zorg daalde in dezelfde periode nog met 7%. Op 9 juni lagen er 71 covidpatiënten op de ICU. Covidpatiënten nemen op dit moment niet zoveel bedden meer in beslag, en voor de volgende weken wordt geen echte toename van de belasting op ziekenhuizen verwacht. De mortaliteit door covid blijft stabiel. Vooral ziekenhuizen melden de sterfgevallen. In week 20( 16/5-22/5) waren er twee dagen met een statistisch significante oversterfte in de algemene Belgische bevolking.Surveillance in woonzorgcentra: stabilisatie van het aantal nieuwe gevallen onder de bewoners en de personeelsleden; tevens een stabilisatie van het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen bij de bewoners en van het aantalclusters.Surveillance door huisartsen: het gemiddelde aantal dagelijkse contacten voor vermoeden van COVID-19 is volgens de covidbarometer van de huisartsen stabiel gebleven, met 16 contacten per 100.0000 inwoners per dag -- in vergelijking met 15 contacten in de week daarvoor. Volgens de peilpraktijken zijn de raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten licht gestegen tot 57 consults per 100.000 inwoners per week.Het aantal uitgevoerde tests is stabiel gebleven, met een dagelijks gemiddelde van ruim 10.000 tests. De positiviteitsratio is licht toegenomen tot 15%.SubvariantenHet Belgian Sequencing Consortium analyseerde in de periode van 23 mei tot 6 juni 402 virusgenomen. Nog één BA.1-subvariant van Omikron werd aangetroffen, BA.2 was goed voor 74,4% van de monsters, BA.4 voor 6,5% en BA.5 voor 17,9%. Sommige PCR-tests kunnen het onderscheid maken tussen varianten mét en zonder SGTF. Hier zien de laboratoria van het federale platform in de eerste week van juni al een scherpe toename van het aandeel van varianten met de deletie 69/70 in het S gene. In de huidige situatie gaat het bij SGTF zo goed als zeker om BA.4 of BA.5.De komende weken zullen de BA.4- en BA.5-subvarianten dan ook hoogst waarschijnlijk dominant worden - zie het Genomic surveillance report van 7 juni.Klik hier voor laatste weekrapport van Sciensano.