...

Het aantal besmettingen is nu sterk aan het dalen. Het laatste gemeten zevendaags gemiddelde vertoont een daling met 31%. Dat meldt het Bulletin van de FOD Volksgezondheid eind vorige week, dat Van Gucht citeert. Maar hetzelfde cijfer figureert nog steeds op het dashboard van Sciensano (een update vindt tegenwoordig op dinsdag plaats).De 14-daagse incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 668/100.000 inwoners. Het Rt berekend op grond van de nieuwe diagnosen bedraagt 0,857 voor België als geheel.Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen en de bezetting van intensieve zorg daalt telkens met 16%. De zevendaagse incidentie van het aantal ziekenhuisopnamen is volgens de laatste gegevens 8,5/100.000 inwoners. Op 5 mei lagen er nog 2.016 patiënten mét covid in het ziekenhuis, waarvan 122 op intensieve zorg.De mortaliteit door covid neemt ook verder af. Vooral ziekenhuizen rapporteren nu sterfgevallen. In week 15 (van 11 tot 17 april) was er geen statistisch significante oversterfte bij personen ouder dan 84 jaar.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van covid is opnieuw licht afgenomen: 32 contacten per 100.000 inwoners per dag, in vergelijking met 38 contacten in de week ervoor.De raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten zijn stabiel gebleven, met 239 consults per 100.000 inwoners per week.Het aantal uitgevoerde tests is verder lichtjes gedaald tot 19.000 per dag. De positiviteitsratio bedraagt nog 26%.Volgens het Genomic Surveillance Report van het Belgian Sequencing Consortium (UZ Leuven/Laboratoriumgeneeskunde) van 3 mei jl. is de BA.2-variant nu goed voor tussen de 95% en 98% van het aantal besmettingen. De BA.1- en BA.1.1-varianten zijn bijna helemaal verdrongen. Wel zijn in België al de eerste gevallen met het BA.4- en het BA.5-virus opgedoken. Van BA.4 heeft het consortium sinds 29 maart tot eind april al 10 gevallen geanalyseerd, en van het BA.5-virus 2 in de laatste week van april.De fylogenetische analyse van de BA.4-gevallen zou erop wijzen dat het om één enkel cluster gaat, met lokale verspreiding. Zes van de 10 gevallen werden in Brussel aangetroffen - twee in Limburg.