...

Met de beslissing dat ziekenhuizen de vaccinatiestatus bij covidpatiënten aan Sciensano moeten rapporteren, speelt het IMC in op een vraag van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). Beke stelde dat de besmettingsgraad geen goede "thermometer" meer is voor de pandemie. Het aantal doorbraakinfecties in ziekenhuizen geeft meer zicht op hoe goed de vaccins nog beschermen tegen (nieuwe varianten van) Sars-CoV-2. In een brief vraagt de huidige voorzitter Christie Morreale - Waals PS-minister bevoegd voor Volksgezondheid - namens het IMC dat ziekenhuizen de rapporten over covidpatiënten sneller doorgeven aan Sciensano, en daarin onder meer ook nog de vaccinatiestatus van deze patiënten vermelden. Onder meer Sciensano-viroloog Steven Van Gucht reageert tevreden op de beslissing. De informatie biedt op korte termijn een middel om mensen die tot nu toe het vaccin niet lieten toedienen, aan te sporen om zich toch nog te laten vaccineren tegen covid. Ook de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro reageert bij monde van Margot Cloet tevreden op de beslissing - al vraagt de topvrouw van deze koepel wel om de registratie te integreren in het huidige rapporteringssysteem zodat het doorgeven van deze gegevens kan zonder al te veel extra administratie. BedrijvenTegelijk besliste de IMC dat er een tool komt waarmee bedrijven die minstens 50 personen tewerkstellen, de vaccinatiegraad bij hun personeel kunnen vaststellen - dat via de arbeidsarts.De directie krijgt geen toegang tot de individuele vaccinatiestatus van de werknemers. De minimumdrempel van 50 werknemers is juist ingesteld om de privacy van de personen die in het bedrijf werken, zeker te garanderen.