...

Dat is hoe viroloog Steven Van Gucht van Sciensano de huidige situatie samenvat. Hij onderstreept dat de voordelen van een (nieuwe) booster ruim opwegen tegen het risico van neveneffecten, die gewoonlijk mild zijn.Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen voor de 'week' van 16 tot en met 22 augustus steeg met 14% in vergelijking met het vorige gemiddelde. Dat voor het aantal ziekenhuisopnamen wegens covid voor de periode van 19 tot en met 25 augustus daalde evenwel nog met 19% ten opzichte van de vooraande periode. Dagelijks worden er nog gemiddeld 71 patiënten met covid in het ziekenhuis opgenomen.In intensieve zorg lagen er op 25 augustus 68 patiënten met covid - ook een daling. In totaal lagen er op die dag nog 965 patiënten met covid in het ziekenhuis.Met een gemiddelde van 8.000 per dag is de vraag naar covidtests weer gestegen. De positiviteitsratio daalde evenwel nog tot 24,8%.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid blijft stabiel (12 contacten per 100 0000 inwoners per dag, in vergelijking met 13 contacten in de week daarvoor).De epidemiologische situatie vertoont een licht stijgende trend, zowel bij het aantal nieuwe gevallen onder de bewoners én de personeelsleden als het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen van WZC-bewoners en het aantal clusters.Het reproductiegetal Rt, berekend op het aantal gediagnosticeerde gevallen, is ook gestegen tot 1,084.Het evaluatierapport van de Risk Assesment Group van 24 augustus jl. ziet ook al een aantal aanwijzingen voor een kentering.Het wijst er onder meer op dat bij de monitoring van het afvalwater het aantal gebieden met een alert voor een 'snelle toename' vermeerdert, vooral in Brussel en in Vlaanderen. Dat is de vroegste indicator van een verandering.