...

Het Paasweekend bracht de cijfers nog verder omlaag. "Op Paasmaandag werden immers minder tests uitgevoerd dan op een klassieke maandag." Maar volgens Van Gucht is de daling ook reëel - in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.In de laatste zeven dagen waarvoor de cijfers thans volledig zijn, daalde het aantal besmettingen met 30% ten opzichte van de zevendaagse periode ervoor. De Rt landt nu op 0,756, terwijl hij in de vorige periode nog 0,926 bedroeg - een lichte daling verder onder de 1. De 14-daagse-incidentie van covid bedraagt momenteel officieel 887/100.000 inwoners.Het aantal uitgevoerde tests is verder verminderd: gemiddelde ongeveer 21 000 tests per dag. De positiviteitsratio is wel verder gestegen tot 33%.In de periode van 15 tot 21 april nam het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen af met 16 % ten opzichte van de 7 dagen daarvoor. Ook de bezetting van de IC neemt nu opnieuw af met 16 %. De zevendaagse incidentie van het aantal ziekenhuisopnamen bedraagt nu 13,3/100 000 inwoners."De belasting van de ziekenhuizen neemt daarmee licht af, maar blijft weliswaar nog hoog," stelt Van Gucht.Het aantal sterfgevallen door covid blijft nog stabiel. De gerapporteerde gevallen komen vooral uit het ziekenhuis. In week 13, dat is van 28 maart tot 4 april, waren er 3 dagen met een statistisch significante oversterfte.Het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoedelijke covid is licht gedaald tot 56 contacten per 100 0000 inwoners per dag (77 contacten de week voordien). De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten is eveneens gedaald tot 518 consulten per 100.000 inwoners per week. De Paasvakantie zit daar vermoedelijk wel voor iets tussen.Het aantal reizigers dat de voorbije week aankwam in België bedroeg in totaal 132.321 personen: 78% van hen keerde terug uit een rode zone. De positiviteitsratio voor reizigers die bij aankomst getest werden bedroeg 4,9%.De BA.2-variant van Omikron blijft de dominante vorm (zie grafiek boven). Volgens het laatste Genomic Surveillance Report van 19 april werden in ons land al twee gevallen van de BA.4-variant geïdentificeerd, maar nog geen enkel van de BA.5-variant.VaccinatiesOp 18 april 2022 hadden 9.234.619 personen ouder dan 5 jaar een eerste vaccindosis gekregen, 9.135.358 personen kregen het volledige basisschema en 7.119.128 personen ouder dan 11 jaar kregen minstens één boosterdosis.Momenteel worden er in België eigenlijk drie vaccins gebruikt om een basisvaccinatie op te starten of voort te zetten. De twee mRNA-vaccins van respectievelijk Pfizer/BioNtech en Moderna (vaccinatie vanaf 6 jaar), en het recombinant eiwitvaccin Nuvaxovid van de firma Novavax (vanaf 18 jaar).Nuvaxovid kan worden aangeboden aan mensen die de totnutoe gebruikte vaccins niet zo erg vertrouwden, maar die toch overtuigd zijn van het nut van de bescherming.De huidige vaccins bieden weinig bescherming tegen infectie, maar ze blijven wel zeer effectief tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Er is een rechtstreeks verband tussen de huidige lage bezetting van ziekenhuisbedden door covidpatiënten en de hoge vaccinatiegraad van de bevolking.(Bron: Coronabulletin van FOD Volksgezondheid - voor het nieuws over de varianten van het coronavirus: Belgian Sequencing Consortium.)