Alles over Leuven

Op 1 december start in Leuven een nieuwe opleiding Coördinerend Raadgevend Arts (CRA). Initiatiefnemer is een consortium van organisaties, de praktische organisatie is in handen van zorgbeleid.be.

Wat zijn toch de redenen waarom studenten geneeskunde niet of onvoldoende voor de richting huisartsgeneeskunde kiezen, vraagt dr. Paul Beke zich af. "Waarom kiezen ze wel voor een specialisatie waar er duidelijk al genoeg artsen voor zijn?"

In haar column betreurt geneeskundestudente Babette Salaets dat in de masterjaren in Leuven de verplichting is weggevallen om een huisartsenstage te doen. Professor Jan De Lepeleire van het ACHG Leuven verzekert dat alle afgestudeerde geneeskundestudenten wel met de huisartsgeneeskunde hebben kennisgemaakt.

Het Icho verwacht dat er volgend jaar 900 huisartsen in opleiding zullen zijn. De huisartsenopleiding kan blijvend op een vernieuwde belangstelling rekeningen. Het aantal haio's en het aantal opleidingsplaatsen zijn volgens directeur Guy Gielis mooi in evenwicht.

Hip

Dat technologische ontwikkelingen een drijvende kracht zijn achter de geneeskunde van de toekomst, staat vast. Vanuit die gedachtegang houdt Artsenkrant elke maand de vinger aan de pols op het gebied van health tech start-ups. Ook een bezoek aan het nieuwe Health House in Leuven past in dat concept.

Begin mei staat in Leuven een nieuwe art-meets-technology performance op het programma. Het Frascati Chamber Orchestra brengt op het Leuvense 'and& summit & festival 2018' de première van de hedendaagse opera Fausto.

In twee ondergrondse bunkers werden op 24 en 25 april de twee deeltjesversnellers geplaatst die het hart vormen van het eerste Belgische protoncentrum ParTICLe op de Leuvense Health Sciences campus Gasthuisberg. Een uniek gebeuren.

Met de jaarlijkse B-Jazz International Contest gaat vanavond de zesde editie van Leuven Jazz van start. Gespreid over zestien podia, treden op tien dagen tijd meer dan 50 bands op. Drummers zijn alom tegenwoordig in Leuven.

Begin 2017 lanceerden Dorien Meulenijzer (OCMW-raadslid sp.a Leuven) en Bieke Verlinden (sp.a schepen Leuven) de campagne 'Ook mijn zorg'. Een vlammend 'j'accuse' over de ontmenselijking van een zorgverlening die steeds meer om de centen draait.

De Beule Frederik, Jan, Rafaël (gezegd Fritz) wordt op 23 oktober 1880 geboren in Buggenhout (beter bekend van zijn brouwerijen en bier...). Na zijn middelbare studies in Dendermonde studeert hij af aan de katholieke universiteit van Leuven als doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

Jules François wordt geboren in het Limburgse Gingelom op 24 mei 1907. Zijn officiële voornaam was Emile, maar reeds als kind werd hij als Jules aangesproken. Zijn vader was als apotheker in Gingelom gevestigd.

Stan (Constantinus) Politis wist al op zijn 13de dat hij arts zou worden. In de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie vond hij de ideale combinatie: direct contact met de patiënt, en de mogelijkheid om met nieuwe technologieën de klinische praktijk te verbeteren.

Donderdag 21 september vond er een Taskforce Wachtposten plaats, die de verdere uittekening van het landschap van de huisartsenwachtdienst besprak. Binnen vier jaar moeten wachtposten het hele grondgebied bestrijken. Deze posten moeten tegen dan ook allemaal aangesloten zijn op het 1733-systeem.

Bewegen Op Verwijzing, het initiatief van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) om zittende Vlamingen aan het bewegen te krijgen, heeft sinds de start in 2015 26 kleinstedelijke gebieden over de streep kunnen trekken. Spilfiguur is de huisarts, die patiënten doorverwijst naar een bewegingscoach.

De SEL GOAL uit Leuven en omgeving sloot pas een samenwerkingsovereenkomst af met het netwerk ggz (geestelijke gezondheidszorg) Leuven-Tervuren. Dat bevat concrete afspraken over de zorg voor patiënten die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. En het zorgt voor een opvolgstructuur.

Op zaterdag 3 juni kunt u tijdens het Wereldfeest Leuven, in Park De Bruul vanaf 13u, kennis maken met de organisatie Congodorpen. Het Wereldfeest staat dit jaar in het tekenen van Utopia, het 500 jaar oude boek van Thomas More dat de wereld veranderde.

In 2014 werd uitvoerig onze grootste anatoom Andreas Vesalius herdacht. Thans is het vijfhonderd jaar geleden dat een andere beroemde Brabander geboren werd: de Mechelaar Rembert Dodoens. Niet alleen omwille van zijn Cruyde-Boeck verdient hij de nodige aandacht. Dodoens' verdienste als arts en wetenschapper is niet minder gering.

In het kader van Erfgoeddag 2017 die gewijd is aan het thema ZORG wordt in de Leuvense Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling gehouden rond de figuur van Rembert Dodoens, arts en botanicus. Zorg dragen voor boeken vormt een rode draad in de expositie.

Erfgoeddag 2017 staat in het teken van Zorg. Een hele dag lang kun je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig zorgerfgoedaanbod. Je gastheren zijn onder andere musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, kerkfabrieken, socioculturele verenigingen, restauratoren en tal van andere deelnemers. Maar ook de brede zorgsector is dit jaar van de partij, denk maar aan OCMW's, zieken-, rust- en verzorgingstehuizen, opvanghuizen...

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info