...

Het gaat onder meer om mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas, longaandoeningen... De coach stelt dan samen met de deelnemer een 'beweegplan' op maat op. Dat kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks sportles in de buurt. Bedoeling is dat de patiënten dit op termijn volhouden.Het project draait bijna een jaar proef in Leuven en Mechelen. "Met succes", schrijft minister Vandeurzen op zijn website. "Mensen die door een inactieve leefstijl een verhoogd gezondheidsrisico lopen geraken niet alleen in beweging dankzij de coaching, ze blíjven ook in beweging. Tevens is het een methodiek die de zwaksten in onze maatschappij vlot bereikt. Uit het pilootproject bleek dat liefst 37% van de deelnemers uit maatschappelijk kwetsbare groepen komen."In totaal zijn projectaanvragen van 26 kleinstedelijke gebieden (80 gemeenten) goedgekeurd. Nieuwe projecten kunnen nog steeds worden ingediend.Bewegen Op Verwijzing kadert in het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en startte in december 2015 en loopt nog tot eind 2020. In totaal wordt er 4,5 miljoen euro voor uitgetrokken.Meer info:www.bewegenopverwijzing.be