Na een basisopleiding als arts, één als tandarts, vier jaar specialisatie als MKA-chirurg - en bijkomende opleidingen in het buitenland - voelt professor Politis zich nog verwant met de huisarts: "Om mijn studies tandheelkunde te financieren, deed ik heel wat vervangingen van huisartsen. Dat ging toen nog. Anamnese en het directe lichamelijke onderzoek zijn nog erg belangrijk in mijn MKA-praktijk. Net als huisartsen moet ik ogen, oren en handen gebruiken."

Professor Politis werd diensthoofd van de afdeling MKA-chirurgie in Leuven in 2013. Daarvoor was hij 25 jaar diensthoofd MKA in Genk. Aan de UHasselt promoveerde hij met een proefschrift over complicaties in zijn discipline bij 2.000 patiënten. Iatrogene zenuwschade door ongevallen, gebitsproblemen, ingrepen... is nog altijd een van zijn centrale interessegebieden.

Driedimensionaal

De overstap naar Leuven was een gedroomde kans om naast de kliniek meer aan onderzoek te kunnen doen. Politis gelooft in interdisciplinaire samenwerking. "De kennisgroep die je nodig hebt, kan sterk variëren per project: ingenieurs, statistici, experts in biomaterialen, genetici,..." Een campus zoals die van UZ Leuven biedt een unieke mogelijkheid om uiteenlopende expertises rond één tafel te krijgen. De mogelijkheden van nieuwe technologieën naar de klinische praktijk vertalen is een langdurig proces, weet Politis. Je zet kleine stapjes per keer, onder controle van de ethische commissie. "Het komt erop aan je eigen domein te kiezen in een oceaan van kennis, en daarbinnen enkele verbeteringen voor de klinische praktijk proberen tot ontwikkeling te brengen."

Op de MKA-dienst van UZ Leuven richtte Politis bij zijn aankomst een 3D-lab op, met twee eigen ingenieurs en een 3D-printer. "We maken met behulp van 3D-beeldvorming een virtueel model van het gelaat, de mondholte, de tanden,... tot op een fractie van een millimeter nauwkeurig. Met een 3D-printer maken we hulpstukken in biomateriaal, voor gebruik tijdens de operatie." Dat helpt bij een zorgvuldige planning van de ingreep in een delicaat en erg zichtbaar gebied van het lichaam, met kwetsbare structuren en belangrijke functies die moeten bewaard blijven.

MKA-chirurgie is één van de eerste specialismen om 3D-technologie naar de kliniek te brengen. Het is ook een van de eerste specialismen om geavanceerde navigatietechnieken te gebruiken tijdens 'sleutelgatoperaties'. De introductie van de robotchirurgie moet het nog beter mogelijk maken tijdens een ingreep zoveel mogelijk gezonde weefsels en structuren intact te laten.

Medisch gecompromitteerd

De nieuwe technieken komen met een kostenplaatje, weet Stan Politis. Aan de andere kant zet hij zich in voor de opvang van 'medisch gecompromitteerde patiënten' - kankerpatiënten bijvoorbeeld. "Al zijn de meeste prestaties in mijn specialisme terugbetaald, waar er raakvlakken zijn met andere disciplines is er vaak maar weinig geregeld. Voor tandextracties en implantaten, bijvoorbeeld, gelden er belangrijke restricties. Het Riziv en de tandartsen leggen, volgens mij heel terecht, de prioriteit bij preventie en het behoud van het gebit."

"We kunnen in individuele dossiers terugbetaling vragen aan het Bijzonder Solidariteitsfonds of het College van artsen-directeurs. De beoordeling gebeurt op grond van onderhandelde criteria. Het Riziv doet wat het kan binnen zijn mogelijkheden."

Belangenverdediging

Politis gelooft in het Belgische consensusmodel. Dat houdt onze gezondheidszorg betaalbaar, gelooft hij. Meteen nadat hij afgestudeerd was als arts, trad hij toe tot de Bvas, en later tot het VBS. Hij is zeer actief in de beroepsverdediging, al treedt hij daarbij maar zelden op de voorgrond. Stan Politis volgde een opleiding ziekenhuiswetenschappen (toen nog een 'licentiaat') en haalde een master in de bedrijfswetenschappen. "De organisatie van onze gezondheidszorg interesseert me sterk. Het helpt bij onderhandelingen dat je vertrouwd bent met de manier van denken van overheid en ziekenfondsen."

Continuïteit

Om nieuwe onderzoekers, in het bijzonder uit het buitenland, te betrekken bij enkele speerpunten van het eigen onderzoek (beeldvorming, voorkomen iatrone schade), ontwikkelde de MKA-dienst van UZ Leuven de website www.omfsim-path.be. De eigen buitenlandse engagementen houdt Politis evenwel zoveel mogelijk beperkt. "We zijn met een kleine staf. Maar we zijn een opleidingsinstelling. Patiënten die een behandeling bij ons starten hebben een traject voor de boeg van veelal twee, drie jaar - soms veel langer. Ze komen steeds met andere artsen in aanraking. De patiënt moet evenwel voelen dat er iemand is die voor de continuïteit en kwaliteit instaat."

Onderzoek, beroepsopleiding en onderwijs aan toekomstige artsen en tandartsen zijn voor Politis verschillende stukken van dezelfde puzzel. "De beroepsopleiding bepaalt welke wending de MKA-chirurgie in de nabije toekomst zal nemen", zegt de Leuvense hoogleraar.

Na een basisopleiding als arts, één als tandarts, vier jaar specialisatie als MKA-chirurg - en bijkomende opleidingen in het buitenland - voelt professor Politis zich nog verwant met de huisarts: "Om mijn studies tandheelkunde te financieren, deed ik heel wat vervangingen van huisartsen. Dat ging toen nog. Anamnese en het directe lichamelijke onderzoek zijn nog erg belangrijk in mijn MKA-praktijk. Net als huisartsen moet ik ogen, oren en handen gebruiken."Professor Politis werd diensthoofd van de afdeling MKA-chirurgie in Leuven in 2013. Daarvoor was hij 25 jaar diensthoofd MKA in Genk. Aan de UHasselt promoveerde hij met een proefschrift over complicaties in zijn discipline bij 2.000 patiënten. Iatrogene zenuwschade door ongevallen, gebitsproblemen, ingrepen... is nog altijd een van zijn centrale interessegebieden.De overstap naar Leuven was een gedroomde kans om naast de kliniek meer aan onderzoek te kunnen doen. Politis gelooft in interdisciplinaire samenwerking. "De kennisgroep die je nodig hebt, kan sterk variëren per project: ingenieurs, statistici, experts in biomaterialen, genetici,..." Een campus zoals die van UZ Leuven biedt een unieke mogelijkheid om uiteenlopende expertises rond één tafel te krijgen. De mogelijkheden van nieuwe technologieën naar de klinische praktijk vertalen is een langdurig proces, weet Politis. Je zet kleine stapjes per keer, onder controle van de ethische commissie. "Het komt erop aan je eigen domein te kiezen in een oceaan van kennis, en daarbinnen enkele verbeteringen voor de klinische praktijk proberen tot ontwikkeling te brengen."Op de MKA-dienst van UZ Leuven richtte Politis bij zijn aankomst een 3D-lab op, met twee eigen ingenieurs en een 3D-printer. "We maken met behulp van 3D-beeldvorming een virtueel model van het gelaat, de mondholte, de tanden,... tot op een fractie van een millimeter nauwkeurig. Met een 3D-printer maken we hulpstukken in biomateriaal, voor gebruik tijdens de operatie." Dat helpt bij een zorgvuldige planning van de ingreep in een delicaat en erg zichtbaar gebied van het lichaam, met kwetsbare structuren en belangrijke functies die moeten bewaard blijven.MKA-chirurgie is één van de eerste specialismen om 3D-technologie naar de kliniek te brengen. Het is ook een van de eerste specialismen om geavanceerde navigatietechnieken te gebruiken tijdens 'sleutelgatoperaties'. De introductie van de robotchirurgie moet het nog beter mogelijk maken tijdens een ingreep zoveel mogelijk gezonde weefsels en structuren intact te laten.De nieuwe technieken komen met een kostenplaatje, weet Stan Politis. Aan de andere kant zet hij zich in voor de opvang van 'medisch gecompromitteerde patiënten' - kankerpatiënten bijvoorbeeld. "Al zijn de meeste prestaties in mijn specialisme terugbetaald, waar er raakvlakken zijn met andere disciplines is er vaak maar weinig geregeld. Voor tandextracties en implantaten, bijvoorbeeld, gelden er belangrijke restricties. Het Riziv en de tandartsen leggen, volgens mij heel terecht, de prioriteit bij preventie en het behoud van het gebit.""We kunnen in individuele dossiers terugbetaling vragen aan het Bijzonder Solidariteitsfonds of het College van artsen-directeurs. De beoordeling gebeurt op grond van onderhandelde criteria. Het Riziv doet wat het kan binnen zijn mogelijkheden."Politis gelooft in het Belgische consensusmodel. Dat houdt onze gezondheidszorg betaalbaar, gelooft hij. Meteen nadat hij afgestudeerd was als arts, trad hij toe tot de Bvas, en later tot het VBS. Hij is zeer actief in de beroepsverdediging, al treedt hij daarbij maar zelden op de voorgrond. Stan Politis volgde een opleiding ziekenhuiswetenschappen (toen nog een 'licentiaat') en haalde een master in de bedrijfswetenschappen. "De organisatie van onze gezondheidszorg interesseert me sterk. Het helpt bij onderhandelingen dat je vertrouwd bent met de manier van denken van overheid en ziekenfondsen."Om nieuwe onderzoekers, in het bijzonder uit het buitenland, te betrekken bij enkele speerpunten van het eigen onderzoek (beeldvorming, voorkomen iatrone schade), ontwikkelde de MKA-dienst van UZ Leuven de website www.omfsim-path.be. De eigen buitenlandse engagementen houdt Politis evenwel zoveel mogelijk beperkt. "We zijn met een kleine staf. Maar we zijn een opleidingsinstelling. Patiënten die een behandeling bij ons starten hebben een traject voor de boeg van veelal twee, drie jaar - soms veel langer. Ze komen steeds met andere artsen in aanraking. De patiënt moet evenwel voelen dat er iemand is die voor de continuïteit en kwaliteit instaat."Onderzoek, beroepsopleiding en onderwijs aan toekomstige artsen en tandartsen zijn voor Politis verschillende stukken van dezelfde puzzel. "De beroepsopleiding bepaalt welke wending de MKA-chirurgie in de nabije toekomst zal nemen", zegt de Leuvense hoogleraar.