...

De Lepeleire geeft toe dat niet alle geneeskundestudenten die afstuderen in de master een lange stage hebben doorlopen in de huisartsgeneeskunde. Dat is niet nieuw, de verplichte huisartsenstage werd al enkele jaren geleden losgelaten. "Het was onbegonnen werk om voor alle masterstudenten nog een plaats te vinden voor zes weken in een huisartsenpraktijk." In de bachelorjaren is in ieder geval twee keer één week huisartsenstage verplicht (zie ook blz. 22).Een goede zaak in het nieuwe zesjarige curriculum is dat de masterstudenten twee stageblokken hebben die ze naar eigen keuze kunnen invullen. "Dat kun je heel breed nemen", verzekert De Lepeleire. "Vorig jaar hadden we een student die als arts op een beleidsfunctie mikt en die een stage van zes weken heeft gevolgd bij de Wereldgezondheidsorganisatie."Studenten kunnen nu zelf kiezen of ze nog een stage doen in de huisartsgeneeskunde. Voordien bepaalde de faculteit dat vaak voor hen. En veruit de meeste studenten kiezen er ook uit eigen beweging voor om zes weken mee te lopen in een huisartsenpraktijk.Dat is ook een berekende keuze. Om aan de beroepsopleiding huisartsgeneeskunde te beginnen, moet men in de masterjaren zes weken stage in een huisartsenpraktijk hebben doorlopen. Wie niet aan de voorwaarde voldoet, wordt geen haio. Studenten spelen veilig. Ze nemen vaak twee of drie specialisaties als optie voor de beroepsopleiding. Met een keuzestage huisartsgeneeskunde houden ze de deur naar de eerste lijn open.In Leuven begint het stagejaar in het tweede semester van de tweede master. In totaal moeten studenten negen blokken doorlopen van zes weken stage. Twee blokken interne geneeskunde, twee blokken heelkunde, één blok pediatrie. Twee blokken kunnen studenten zelf kiezen. Eén blok wordt opgebouwd rond de levensloop en context van de patiënt. Het onderwerp van de zogenaamde 'verbredingsstage', ten slotte, legt de faculteit voor iedereen apart vast.Ook buiten de keuzeblokken kan de huisartsgeneeskunde dus nog aan bod komen. Een student die al zeker weet dat hij huisarts wil worden, kan eventueel wachten tot de verdiepingsstage tijdens het laatste semester. Dat tiende blok staat al helemaal in het teken van de latere beroepsopleiding.