...

Volgend academiejaar zullen er 316 haio's het negende jaar van hun geneeskundeopleiding doorlopen. Voor het achtste jaar in het oude curriculum lopen zich 290 haio's warm. We hebben het in beide gevallen over het curriculum '7+2'. Tegelijk verwacht het Icho dat 282 afgestudeerde artsen uit de nieuwe basiscurriculum ('6+3') de beroepsopleiding huisarts zullen starten. Dat laatste getal kan nog wat hoger of lager uitvallen.Praktijkopleiders krijgen wel een minder uitgebreide lijst van kandidaten waaruit ze een haio moeten selecteren. Bij sommige zou dat de indruk wekken dat er veel minder haio's zijn. Maar dat heeft te maken met een aantal aanpassingen in het systeem waarmee Icho kandidaten voor de opleidingsplaatsen aan de opleidingspraktijken koppelt.Ten eerste is het niet simpel de dubbele cohorte te managen, legt Guy Gielis uit. "We hebben de opleidingspraktijken at random verdeeld in twee groepen, de eerste groep krijgt haio's uit het 7+2-curriculum, de tweede groep haio's uit het 6+3-curriculum." De stages binnen de twee curricula volgen immers een ander systeem. "De laatste groep wordt nog eens at random onderverdeeld in twee groepen: een groep die driemaal na elkaar haio's zal opleiden tijdens stages van 12 maanden, een andere groep die tweemaal na elkaar een haio over de vloer krijgt voor stages van 18 maanden. Na drie jaar draaien we het om: praktijken met stages van 12 maanden worden dan praktijken met stages van anderhalf jaar." De reden voor de laatste tweedeling is dat, in de 6+3-groep, de haio's tussendoor ook nog eens zes maanden in een ziekenhuis moeten meedraaien.Om het matchen van haio's aan opleidingspraktijken te vergemakkelijken, verdeelt het Icho Vlaanderen bovendien in 14 opleidingsregio's. De bedoeling is dat die opleidingsregio's volledig samenvallen met de zorgregio's die Vlaanderen in leven wil roepen. Maar dat laatste duurt langer dan oorspronkelijk verwacht - het Icho loopt er wat noodgedwongen op vooruit. De opleidingspraktijken kunnen alleen kiezen uit de haio's die het Icho aan hun regio heeft toegewezen - de haio's kunnen hun voorkeur aangeven.Dat het aantal haio's uit de eerste 6+3-lichting nog niet exact vastligt, heeft onder meer met een andere nieuwigheid te maken: de interuniversitaire bekwaamheidsproef. "De haio's moeten aantonen dat ze administratief in orde zijn - dat is: ze moeten de nodige stages en zo hebben gevolgd. Ze moeten een motivatiebrief schrijven. En ze moeten eind juni slagen voor de verschillende onderdelen van de proef. Dan krijgen ze een geschiktheidsattest." Maar het is helemaal niet de bedoeling dat daar veel haio's door sneuvelen. "In Nederland wordt een derde van de kandidaat-huisartsen afgewezen. Dat is omdat er niet genoeg opleidingsplaatsen zijn. Wij kiezen ervoor het aantal opleidingsplaatsen af te stemmen op het verwachte aantal haio's." Het Icho heeft het voorbije jaar naarstig gezocht naar nieuwe opleidingsplaatsen. "Dat is nu mooi in evenwicht. We kunnen iedere kandidaat-haio een opleidingsplaats aanbieden."Niet alleen zouden er nog enkele haio's voor de bekwaamheidsproef kunnen sneuvelen, aan de andere kant kunnen er zich op het laatste moment nog nieuwe haio's aandienen. "In Leuven zijn nog niet alle opleidingsplaatsen voor specialisten toegewezen. Een aantal basisartsen die toch niet de specialisatie van hun eerste keuze kunnen volgen, kunnen toch nog beslissen om voor de huisartsgeneeskunde te gaan."Guy Gielis geeft toe dat het beperkte aantal haio's waar opleidingspraktijken kunnen uit kiezen, misschien wat een nadeel gaat vormen. "Na een jaar zullen we onze manier van werken bekijken en eventueel nog wat bijsturen." Maar hoe dan ook zal het aantal haio's waaruit men moet selecteren, de komende twee jaar vermoedelijk vanzelf weer aangroeien. De dubbele cohorte wordt geleidelijk weer homogeen om nog enkel te bestaan uit de 6+3-groep.Wouter Colson