...

Ook begin juli stuurde de diensten van minister Maggie De Block al eens persmededeling rond met de krijtlijnen van haar beleid. Ze kondigde toen aan dat huisartsenwachtposten netwerken zullen moeten vormen. Die netwerken zouden elk ongeveer 400.000 inwoners moeten bestrijken. Omdat de huisartsen 's nachts in het weekend maar weinig patiënten zien, stelde de minister toen voor om per netwerk hoogstens maar één wachtpost tijdens de nachtelijke uren open te houden. Te grootschaligWachtposten Vlaanderen, de vereniging die alle Vlaamse wachtposten vertegenwoordigt, reageerde al op de voorstellen van de minister - en op de resultaten van de audit die de minister in 2016 liet uitvoeren en die begin deze zomer aan de Taskforce werden voorgesteld.In de Artsenkrant van vandaag 22 september kunt u, onder meer, de kernboodschap van Wachtposten Vlaanderen lezen: netwerken voor een grondgebied van 400.000 inwoners zijn te grootschalig. Als bijvoorbeeld 's nachts dan maar één wachtpost meer openblijft worden de afstanden en de transporttijden te groot.Nieuwe nuancesIn een nieuwe persmededeling naar aanleiding van de laatste vergadering van de Taskforce herhaalt de minister haar voornemen om wachtposten netwerken te laten vormen. Ze bergt de idee om dat op een schaal van 400.000 inwoners te doen niet op, "maar dit voorstel dient verder besproken te worden". De idee om 's nachts minder wachtposten open te houden, die dan een groter gebied moeten bedienen, blijft ook behouden. Maar het luidt nu iets anders: "Per netwerk zal er 's nachts minimum één wachtpost openblijven."De Taskforce wachtposten - de werkgroep van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen uitgebreid met mensen van de beleidscel van de minister - moet dit beleid nu verder concreet maken.