Alles over België

"Negen huisartsen op tien hebben nog nooit van jouw ziekte gehoord en in België is er geen systematische toegang tot een expert. Slechts 6% van de mensen met een zeldzame ziekte is behandelbaar. Patiënten zijn dus noodgedwongen de CEO van hun eigen ziekte. Dat is een heel grote last." Aldus Eva Schoeters, directeur van patiëntenorganisatie RaDiOrg.

Het staatsblad van 26 februari maakte het protocolakkoord over gezondheidsbeleid tussen de federale overheid en de overheden van de deelstaten bekend, het interfederaal plan geïntegreerde zorg. De negen ministers die federaal of deelstatelijk bevoegd zijn voor gezondheidszorg ondertekenden het en het trad in werking op 8 november 2023.

In België gebruiken meer dan 170.000 mensen een beademingsapparaat om te slapen. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv. Het gaat om een stijging van 30 procent in vijf jaar tijd, bericht Le Soir.

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag een ontwerpdecreet goedgekeurd over de oprichting van Rode Kruis-Vlaanderen als aparte rechtspersoon. Het decreet verankert de rol van het Rode Kruis-Vlaanderen als 'Helper van de Overheid', zoals voorzien in de Verdragen van Genève.

Huisartsenwachtposten krijgen een jaar extra om zich te herorganiseren in samenwerkingsverbanden. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in overleg met het Begeleidingsplatform Wacht. Het uitstel koopt extra tijd om voldoende operatoren voor het triagenummer 1733 aan te werven.

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen doen voorstellen om de werking van wachtposten te verbeteren. Er moet een uniform en bindend triagesysteem komen, en huisartsenwachtposten moeten zich omvormen tot multidisciplinaire eerstelijnswachtposten.

Het College Genetica en Zeldzame Ziekten heeft de overheid zopas een memorandum met tien beleidsvoorstellen voorgelegd. "Sinds publicatie van het Belgisch Plan Zeldzame Ziekten in 2013 is de context immers grondig veranderd", zegt prof. Elfride De Baere, geneticus en voorzitter van het College Genetica en Zeldzame Ziekten.

De coronapandemie, uitgebroken in China in december 2019, verspreidde zich razendsnel en slaat begin 2020 over naar Italië en andere Europese landen. België registreert eind februari de eerste gevallen. Om de pandemie mee te helpen bestrijden, werd topambtenaar Christiaan Decoster (nu 73) terug uit pensioen gehaald. In deze en volgende edities van Artsenkrant getuigt hij over deze turbulente periode.

Nieuw zijn de twee adviezen die opgesteld werden betreffende bescherming tegen RSV bij respectievelijk volwassenen en kinderen.(1,2) Tot recent bestond er geen preventieve strategie om RSV te voorkomen. Nochtans kan RSV bij ouderen of mensen met comorbiditeiten een hoge ziektelast veroorzaken.

Een recent arrest zoomt in op de maatregelen tot beperking van het vrije verkeer die tijdens de COVID-19-pandemie werden genomen. Meer bepaald gaat het om een geschil tussen Nordic Info BV (reisbureau gespecialiseerd in reizen vanuit en naar Scandinavië) en België over de vergoeding van de schade die deze vennootschap hierdoor zou geleden hebben.

In 2023 vonden in UZ Leuven 93 levertransplantaties plaats - een recordaantal. De stijging is onder andere te danken aan technologische evoluties waardoor men donorlevers van mensen overleden aan een hartstilstand kan gebruiken.

Op 1 februari jl. organiseerde de End-of-Life Care Research Group van de VUB een inspiratiedag over 'compassionate communities'. Dat zijn gemeenschappen waarin omgaan met het levenseinde en verlies een collectief gebeuren is.

België zal tegen 2070 12,9 miljoen inwoners tellen. Maar vanaf het einde van de jaren 2040 zal de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, terwijl ze in Wallonië en Brussel daalt. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

Voor de vijfde keer heeft het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de performantie van het Belgisch gezondheidszorgsysteem onderzocht. Voor het eerst is ook de veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis) beoordeeld.

Wereldwijd onderwerpen landen hun gezondheidszorgstelsels regelmatig aan check-ups op basis van zorgvuldig gekozen indicatoren. Die laatste zijn doorgaans gericht op processen en input, eerder dan op de impact van het gezondheidszorgsysteem op het leven en welzijn van mensen. Met het internationaal onderzoek PaRIS wil de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deze leemte opvullen.

België erkent de beroepstitel arts-specialist in de klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde. In het academiejaar 2025-2026 zou een nieuwe, interuniversitaire - idealiter Nederlands- en Franstalige - Master na Master van start gaan. Gemikt wordt op vijf assistenten per jaar.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier