Alles over België

Jonge patiënten met kanker hebben specifieke behoeften die wat buiten de standard care vallen. De behandeling die ze vandaag krijgen is ofwel vooral afgestemd op oudere patiënten, of soms juist gericht op pediatrische patiënten - maar is al te vaak niet op hun maat gesneden.

"Als enige bedrijfstak zorgt de farmaceutische industrie systematisch voor toegevoegde waarde, voor groei van de werkgelegenheid en een hogere productiviteit. Onze boodschap luidt dan ook: valoriseer dat ten gunste van de patiënt. Slacht de kip met de gouden eieren niet."

"Samen met onze partners in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, overheden, farmabedrijven,... levert IQVIA toegevoegde waarde aan het ecosysteem van de gezondheidszorg. Het finale doel is patiënten helpen. Innoveren is voor ons erg belangrijk. Dat doen we onder meer via investeringen in acquisities, synergiën en ontwikkeling."

Philippe Coucke, diensthoofd radiotherapie aan het CHU van Luik en hoogleraar radiotherapie aan de Universiteit van Luik, schreef al meerdere boeken over de geneeskunde van de toekomst en artificiële intelligentie (AI). Volgens hem is gezondheidszorg zonder artificiële intelligentie onmogelijk.

De Aedes-muggen komen naar België. Vorig jaar werd op 12 plekken over heel België Aedes albopictus aangetroffen - dat is de tijgermug die zika, dengue en chikungunya van persoon tot persoon kan overdragen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

Wie zijn bijdrage betaalt aan de Orde der artsen en een pasfoto oplaadt via het e-loket van de website van de nationale raad ontvangt voortaan een medische identiteitskaart. Dat laat u toe uw hoedanigheid van arts te bewijzen.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vijfde aflevering komen de FOD Volksgezondheid en ASGB aan bod.

Zolang covid-19 de show stal, bleef het in communiqués wat stiller over andere ongewone infectieuze bedreigingen. Maar nu de pandemie steeds minder zorgwekkend wordt (zie hiernaast), waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) opnieuw voor de uitbreiding van infecties met arbovirussen in Zuid-Amerika, terwijl de Europese Gemeenschap bericht rond paraatheid tegenover een zeldzaam hemorragisch virus.

Eerder dit jaar ontving prof. dr. Ludo Van Den Bosch de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten. Deze prijs wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Er is een bedrag van één miljoen euro aan gekoppeld, waarmee dit de meest prestigieuze prijs voor zeldzame ziekten is in België.

In januari en februari 2020 was teleconsultatie in België onbestaand. In april van dat jaar vond 44,4% van de consultaties in ons land op afstand plaats. België was niet het enige land waar teleconsultatie door de coronacrisis een flinke boost kreeg. De Oeso maakte er een analyse van en formuleert een aantal aanbevelingen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

Vier orgaandonoren op de tien in ons land zijn ouder dan 60, zo blijkt uit de nieuwste statistieken van Eurotransplant. Donoren van 80 - of zelfs 90 jaar voor transplantatie van de lever, een orgaan dat minder onderhevig is aan veroudering - zijn geen uitzondering meer. Ook bij getransplanteerden zelf schuift de leeftijdsgrens op.

In oktober kunnen 1.600 studenten een geneeskundeopleiding beginnen. Rekening houdende met de deperditie (het 'verlies' tijdens de studies) zijn voor hen in 2029 1.244 Riziv-nummers weggelegd. De quota werden aanzienlijk opgehoogd.

Wie zijn bijdrage betaalt aan de Orde der artsen en een pasfoto oplaadt via het e-loket van de website van de nationale raad (www.ordomedic.be) ontvangt voortaan een medische identiteitskaart. Dat laat u toe uw hoedanigheid van arts te bewijzen.

In 2021 gebruikte meer dan 13% van de Belgen een antidepressivum, bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat het gebruik van antidepressiva in België onder de loep heeft genomen.

Sinds 2001 beschikt elke Noor over een huisarts. Noorwegen heeft een getrapte gezondheidszorg, echelonnering zeg maar. Het systeem heeft zijn merites: het sterftecijfer en het aantal patiënten dat zich naar de spoedgevallen begeeft, daalt. Maar volgens een aantal Noorse en Zweedse kranten verkeert de gezondheidszorg in Noorwegen wel in crisis.