...

Sinds 4 december 2023 mogen ziekenhuizen tijdens de normale werkuren en in dringende situaties geen ereloonsupplementen meer aanrekenen voor NMR/MRI- of CT-scans. Supplementen aanrekenen mag nog wel als de scan wordt afgenomen buiten de kantooruren en medisch niet hoogdringend is."We zien dat sommige ziekenhuizen de regels naar hun hand zetten en patiënten een formulier dat niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden laten ondertekenen. Ziekenhuizen leggen ook bijna systematisch het tijdstip aan de patiënt op, terwijl het verzoek tot afwijking op de normale werkuren van de patiënt moet komen, niet van het ziekenhuis", zegt algemeen secretaris Paul Callewaert van Solidaris. Volgens het ziekenfonds krijgen patiënten soms de keuze tussen een afspraak binnen de kantooruren over een tiental weken en een afspraak op korte termijn, maar dan wel buiten de kantooruren. 38 extra MRI's nodigSolidaris schreef daarom samen met de andere ziekenfondsen een brief naar elk ziekenhuis in België met een verduidelijking van de regels. "We voegden daarbij een voorbeeld van een correct formulier dat toelaat aan de patiënt om goed geïnformeerd zijn goedkeuring kan geven.""Men maakt patiënten wijs dat ze nu heel lang moeten wachten op een scan, omwille van het verbod op supplementen. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop," reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in Het Nieuwsblad. In dezelfde krant stelt Margot Cloet van koepel Zorgnet-Icuro dat er een juridisch sluitend document is opgemaakt. Zorgnet-Icuro is ook vragende partij voor 38 extra MRI-toestellen om het aanbod tijdens de kantooruren te kunnen garanderen.