...

"Artsen in opleiding spelen een essentiële rol in de zorg, zowel nu als in hun verdere carrière, en verdienen de aandacht van beleidsmakers", zegt dokter Maarten Falter, voorzitter van VASO. "Ons memorandum biedt een constructieve basis voor verdere gesprekken en hoopt bij te dragen aan een duurzaam en kwalitatief gezondheidszorgbeleid met aandacht voor de opleiding van toekomstige artsen."Het memorandum vermeldt vijf essentiële punten.1. Onafhankelijke structuur: Oprichting van een onafhankelijke structuur voor ASO's, naar analogie met de vzw Sui voor haio's die optreedt als werkgever en waarbij de stagemeester zich concentreert op de rol als opleider. De structuur fungeert ook als meldpunt voor problemen waarmee ASO's te maken krijgen, zoals arbeidsvoorwaarden, erkenning, mentaal welzijn en conflicten. Er moet een 'rugzaksysteem' komen voor opleidingstickets en -vergoedingen. 2. Opwaardering sociaal statuut: Verbetering van het sociaal statuut van artsen in opleiding, inclusief regelingen voor werkloosheid en pensioen. Op dit moment genieten artsen in opleiding binnen het sui generis statuut niet van een werkloosheidsuitkering en kennen zij geen opbouw van pensioenrechten.3. Kwaliteitsgarantie opleiding: Waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen in de specialistische geneeskunde en binnen de ziekenhuisnetwerken. Op dit moment zijn de criteria niet voorzien op het opleiden van ASO op verschillende campussen en/of in een ziekenhuisnetwerk. VASO vraagt een duidelijk engagement om hier in de volgende legislatuur regelgeving rond uit te werken.4. Behoud van contingentering: Pleidooi voor het behoud van federale contingentering en inzet op subcontingentering binnen de Vlaamse gemeenschap.5. Mentaal welzijn: Proactieve aanpak ter bevordering van het mentaal welzijn van artsen in opleiding, met focus op het verminderen van risicofactoren en het vergroten van autonomie.Het memorandum biedt gedetailleerde beleidsaanbevelingen en benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke inspanning om de toekomst van de gezondheidszorg te waarborgen. Het volledige memorandum is beschikbaar op de website van VASO. België telt meer dan 8.000 specialisten en huisartsen in opleiding en meer dan 10.000 studenten geneeskunde.