Alles over Belfius

"We kampen met vertraging in de switch naar ambulante zorg", stelt dokter Jean-Luc Demeere in een reactie op het Maha-rapport over de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen.

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

Zoals de voorgaande jaren vertoonden de Belgische ziekenhuizen ook in 2021 een precair financieel evenwicht. Het huidige investeringspeil volstaat niet om de sector voor te bereiden op de zorgorganisatie van de toekomst én tegelijk zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

Post-covid worden de algemene ziekenhuizen met nieuwe malheuren geconfronteerd: fors hogere energiefacturen, loon- en bouwkosten en stijgende rentes. Investeren wordt moeilijker. En dan is er nog het structurele personeelstekort.

Zorgnet-Icuro gaf Möbius de opdracht de ziekenhuizen te bevragen over de centraal geïnde honoraria en de afhoudingen daarop. Bvas maant de medische raden aan om hieraan niet mee te werken.

Had de federale overheid in 2020 geen voorschotten in het kader van de pandemie uitgekeerd, dan waren nagenoeg alle algemene en universitaire ziekenhuizen deficitair. Nu is het er 'slechts' een op de drie. De bijdrage van de artsenhonoraria in de ziekenhuisfinanciering ging vorig jaar met 8,7% achteruit.

Had de federale overheid in 2020 geen voorschotten in het kader van de pandemie uitgekeerd dan waren nagenoeg alle algemene en universitaire ziekenhuizen vorig jaar deficitair. Nu zijn het er 'slechts' één op drie. De bijdrage van de artsenhonoraria in de ziekenhuisfinanciering ging vorig jaar 8,7% achteruit.

"De financiële toekomst van vele ziekenhuizen hangt al lange tijd aan een zijden draadje. De covid-crisis heeft het alleen nog erger gemaakt", schrijft Frieda Gijbels als reactie op de publicatie van de recentste MAHA-studie (zie AK nr. 2651 van 19 november).

Weinig verrassend waren de financiën van de ziekenhuizen in 2019 bijzonder fragiel. Te broos alleszins om de budgettaire gevolgen van de huidige covid-19-pandemie op te vangen. Enkel structurele hervormingen kunnen de slagkracht van de ziekenhuizen nog garanderen. 2020 kan een kanteljaar zijn.

"Het aantal oncologische geneesmiddelen en dus ook de omzet is sterk gestegen. Daarop nemen de ziekenhuizen een marge. Want de realiteit is jammer genoeg dat ze daarvan leven. Of niet van leven. Toch pervers dat ziekenhuizen moeten hopen op de lancering van nieuwe, dure kankermedicijnen om uit de rode cijfers te blijven."

De jongste sectoranalyse van Belfius leert dat een derde van de algemene ziekenhuizen - 26 op de 83 - vorig jaar in de rode cijfers zaten. Dat zijn er meer dan een jaar voordien. Toen ging het over 32 op 90 instellingen.

Een clipje dat de dagbladen De Tijd en L'Echo in november 2016 maakten als teaser voor een interview van minister De Block (Open VLD) werd gelanceerd op de sociale media als een reclamespotje voor Belfius. Na protest van het kabinet De Block werd het spotje snel teruggetrokken.

Was de tendens van de sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen op basis van het MAHA-analysemodel door Belfius in 2014 heel voorzichtig positief, dan is er dit jaar van een hoerastemming geen sprake. Als er wel enige omzetstijging te vermelden valt, dan is die vooral te danken aan de evolutie van de farmaceutische producten.