...

Afgelopen week werden de nieuwe cijfers over de financiële toestand van de ziekenhuizen bekendgemaakt door Belfius in hun jaarlijkse MAHA-studie. Het is fantastisch dat Belfius dergelijk onderzoek doet. Maar tegelijk is het maar moeilijk te begrijpen waarom deze cijfers niet gewoon jaarlijks door de overheid worden gerapporteerd.Ziekenhuizen maken enorme omzetten en zijn voor een groot deel afhankelijk van belastinggeld. Het is dan toch niet meer dan normaal dat u en ik een duidelijk inzicht krijgen in de manier waarop onze gemeenschapsmiddelen worden besteed? Transparante, heldere cijfers zullen verschillen en gelijkenissen tussen ziekenhuizen aan het licht brengen en zullen ertoe leiden dat ziekenhuizen aangespoord worden om ook in eigen boezem te kijken. Ze zullen dan ook zoeken naar efficiëntieoefeningen, bijvoorbeeld door met elkaar af te spreken welke apparatuur en expertises kunnen worden gedeeld.Ook voor de patiënt zijn daar winsten te verwachten. Een concentratie van expertise werkt immers bevorderlijk voor de kwaliteit van de zorg.Om die transparantie in de hand te werken, moet er ingezet worden op doorgedreven digitalisering. Snelle gegevensstromen zijn nodig voor zorg op afstand en laten toe dat er vlot expertise kan worden uitgewisseld. Dubbele onderzoeken moeten op die manier worden vermeden en zorgen voor een kostenbesparing. Maar de analyse van big data en een snelle communicatie met het Riziv kunnen ook messcherp verschillen en werkpunten aanduiden. De basisfinanciering van een ziekenhuis is ontoereikend en dat is een oud zeer.