...

Aan het woord is Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, in een commentaar op de cijfers uit de Maha-studie van Belfius.Voor de ziekenhuistopman is het positieve nieuws dat de ziekenhuizen belangrijke bedragen investeren in vastgoed en medische apparatuur. "Maar qua jaarresultaten blijft een buffering echter uit. Op termijn is er geen goede cash flow voor de financiering", aldus Degadt. "Het is fundamenteel ongezond dat één op de drie ziekenhuizen voor zijn courante resultaten in de rode cijfers zit."Dat heeft volgens hem alles te maken met de belangrijkste negatieve post in 2016: de personeelsuitgaven. "De personeelskosten en de uitgaven voor erelonen stegen veel meer dan de inkomsten uit het Budget Financiële Middelen en de afhoudingen op de erelonen. Bij benchmarking is dat een telkens weerkerend patroon. Om hier iets aan te doen, is het noodzakelijk dat de personeelskost correct wordt berekend en de erelonen enkel geïndexeerd worden. Niet meer dan dat", dixit Degadt.Omdat de toestand fundamenteel ongezond is, wil hij een "grondige sanering". Peter Degadt: "De nieuwe financieringsvorm met laagvariabele zorg moet er komen. Naast een dringende herijking van de nomenclatuur (op de volgende medicomut zijn de ziekenhuisbeheerders uitgenodigd om hierover te discussiëren, nvdr). Want momenteel roeien de ziekenhuizen met de riemen die ze hebben. Dat doen ze onder meer via de netwerken waarbij ze rationaliseren en via complementaire programma's bijdragen aan de sanering en de betaalbaarheid van de sector."Overigens benadrukt Degadt dat minister De Block bij de pre-voorstelling van de Maha-studie op haar communiezieltje beloofde dat ze alles op alles zet om het wetsontwerp op de ziekenhuisnetwerken nog voor het eind van het jaar door het federale parlement te laten goedkeuren.