...

De covid-19-crisis heeft de psychologische problematiek bij kinderen en adolescenten nogmaals pijnlijk in het daglicht gesteld. Naast een pleidooi voor toenemende preventie en het afwegen van elke maatregel t.o.v. het psychisch en sociaal welzijn van kinderen wordt het hoog tijd voor een hernieuwde oproep en zelfs schreeuw om de zorg in de kinderpsychiatrische instellingen uit te breiden.Daarnaast is het ook een oproep om de meer laagdrempelige, maar levensnoodzakelijke psychopedagogische ondersteuning in het zorgprogramma pediatrie te versterken. 'Een gezond lichaam in een gezonde geest', maar ook 'een gezonde geest in een gezond lichaam'.Vroegtijdige begeleiding van kinderen en ouders met een chronische ziekte, gedragsstoornissen, een moeilijke sociale of thuissituatie, ... kan alleen maar erger voorkomen. De tijd van de dichotomie tussen lichaam en geest ligt al lang achter ons. Preventie maar ook het vroegtijdig onderkennen, aanpakken en begeleiden van het disfunctioneren zal ongetwijfeld het aantal ontsporingen ten goede komen.