...

De enquête peilt immers meteen ook naar de netto-inkomsten van de medische diensten in het ziekenhuis. Daarbij kunnen evenwel de identiteit van artsen en hun inkomen bekend raken, onderstreept Bvas. Dat zou een schending zijn van de privacy.In 2009 werd al een gelijkaardige enquête van Zorgnet geboycot door de ziekenhuizen. Bvas diende toen ook een klacht in bij de Privacycommissie over de enquête maar kreeg nooit een duidelijke uitspraak.Het artsensyndicaat vraagt zich af wat het doel is van de enquête. De informatie over de honoraria en de afhoudingen die daarop verricht worden, kan Zorgnet-Icuro ook terugvinden in het jaarlijkse MAHA-rapport van Belfius.BVAS maakt zich zorgen over de gegevensstroom tussen Möbius en de ziekenhuizen, tussen Möbius en Zorgnet-Icuro en tussen Zorgnet-Icuro en de ziekenhuizen. Zorgnet-Icuro geeft geen uitleg over de rechten en plichten van alle partijen.Ook vindt Bvas het bedenkelijk dat Möbius deze opdracht aanvaardt, terwijl het tegelijk een onderzoek uitvoert op vraag van de federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken in het kader van de hervorming van de nomenclatuur - een dossier dat is gekoppeld aan een hervorming van de ziekenhuisfinanciering.