Alles over Afrika

Meer dan 300 pogingen ondernamen ze om AI een beeld te laten creëren van een zwarte arts die een wit kind inent. Zonder succes. "Artificiële intelligentie kan stereotypes en machtsverschillen bestendigen", zeggen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

Een snelle behandeling van malaria is letterlijk van levensbelang. In Afrika is het echter quasi onmogelijk om in sommige afgelegen gebieden patiënten snel te bereiken. Daarom zoekt een nieuw opgericht consortium, SEMA ReACT gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, nu naar efficiënte methodes om tijd te winnen.

"We proberen softwaretoepassingen te bouwen die nuttig kunnen zijn in de gezondheidszorg. In de eerste plaats gaat het over oplossingen met potentieel in de ontwikkelingslanden. Dat vereist een betaalbare en toegankelijke technologie en het gebruik van onderdelen die vlot beschikbaar zijn of makkelijk hersteld kunnen worden."

De REPRIEVE-studie is de allereerste, grootschalige klinische studie, die een strategie van primaire cardiovasculaire preventie heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten. De studie is voortijdig stopgezet nadat was vastgesteld dat pitavastatine, een statine, het risico op hart- en vaataandoeningen bij hiv-geïnfecteerde patiënten verlaagde.

Hyperparentaliteit is een verschijnsel dat in onze imperfecte wereld en onzekere tijden hand over hand toeneemt. Het is de resultante van buitensporige verantwoordelijkheidszin en overspannen verwachtingen in verband met de opvoeding van het kind.

Het ereloon van 15,5 euro voor de vaccinatie tegen covid-19 wordt vervangen door het honorarium voor een bezoek of een raadpleging. Dat heeft het Riziv nu officieel bekendgemaakt. Voorwaarde is wel dat de inenting geen deel uitmaakt van een vaccinatiecampagne, zoals degene die deze herfst loopt. Want dan blijven de vaccinatiecentra aan zet.

Op 7 september start Artsen Zonder Vakantie een nieuwe campagne onder het motto 'Onze vrijwilligers zijn échte zorghelden'. Daarmee benadrukt de NGO dat de Belgische en Afrikaanse expert-vrijwilligers hun grote sterkte uitmaken. "Door vaardigheden te delen en door te geven, dragen ze bij aan de AzV-missie: gezondheidszorg voor iedereen," zo luidt het.

Wereldwijd krijgt een op twee kinderen met hiv een levensreddende behandeling. Bij volwassen is dat driekwart (76%). Dat blijkt uit de UNAIDS Global AIDS Update 2022. Bezorgd over deze groeiende kloof tussen kinderen en volwassenen, sloten UNAIDS, UNICEF, de WHO een alliantie om ervoor te zorgen dat geen enkel kind nog een hiv-behandeling wordt ontzegd.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts. Valerie Verhulst was gedurende enkele jaren assistent urgentiegeneeskunde. Een diagnose autisme later studeert ze nu voor huisarts.

De gevallen van apenpokken die zich de jongste weken voordeden, zijn mild. Maar intussen borrelen de onbeantwoorde vragen op in de literatuur. Aanleiding voor sommige experts om zich te ergeren aan de karige aandacht die het apenpokkenvirus in het verleden kreeg.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info