...

Iets voor de oorlog losbarstte in Israël/Gaza, publiceerde The Lancet een rapport over hoe gezondheidszorg kan bijdragen tot vrede in het Midden-Oosten, het noorden van Afrika en de Hoorn van Afrika, want de regio is natuurlijk al veel langer onderdeel van conflict. Sinds 2014 telt de Eastern Mediterranean Region (EMR) van de WHO de meeste doden en ontheemden in de wereld als gevolg van gewapende conflicten, terrorisme en ontheemding, zo stelt The Lancet. "Om het echte potentieel van de hulpbronnen van deze regio's te ontluiken - zo hebben ze een van de meest jonge bevolkingen ter wereld -, is vrede essentieel. Gezondheid(szorg) kan bijdragen aan het opbouwen en handhaven van vrede in deze regio, maar wordt momenteel onderbenut", aldus The Lancet Commission on Peaceful Societies Through Health Equity and Gender Equality, die bewijzen verzamelt over de voordelen van gezondheid en gendergelijkheid voor het bevorderen van vredevolle samenlevingen. 'Gezondheid voor vrede' stuit op een grote barrière in de gezondheidssector en aanverwante sectoren. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een vredesagenda, het opbouwen van relevante capaciteit en het lanceren van vredesgeoriënteerde gezondheidsprogramma's. Hoewel gezondheidswerkers en -professionals uiteraard geen diplomaten en vredesonderhandelaars kunnen vervangen, stelt de Commissie, kunnen ze toch veel meer doen om vrede op te bouwen en in stand te houden. De Lancet-commissie stippelde daarvoor vijf grote actielijnen uit. "Het is tijd dat de gezondheidsgemeenschap betrokken raakt en dat vredesresultaten expliciet onderdeel uitmaken van haar acties in door conflicten geteisterde en kwetsbare landen. Indien dit niet gebeurt, zullen gezondheidsdoelstellingen nooit een optie zijn voor bevolkingen in de EMR."