...

Laat het duidelijk zijn dat mensen niet voor hun plezier een euthanasievraag stellen. Het is een navrant teken dat ze ernstig lijden en niet meer weten hoe ze hiermee kunnen (verder) leven. Zo'n pijnlijke en vaak uitzichtloze situaties behoeven geen paternalisme maar wel een fatsoenlijke en empathische aanpak. Tot nader order is dat volgens de wet zoals die bestaat.De maatschappij verandert snel en continue en daarmee ook de visie op euthanasie en de bijhorende procedures en zorgvuldigheidscriteria, maar laat ons tot dan op een humane manier werken zoals het voorzien is. Laat de exploratie van de vraag en de eventuele uitvoering aan de mensen die daartoe gemandateerd zijn. Maar bovenal geef simpelweg gehoor aan het verzoek, los van een positief of negatief advies, uit gepast respect voor de mens achter de vraag.