...

Artsen Zonder Vakantie beschikt over een netwerk van meer dan 500 medische, paramedische en technische experten uit Afrika. Deze vrijwilligers zetten zich sterk in om kwaliteitsvolle gezondheidszorg toegankelijk te maken. AzV wijst erop dat het zorgpersoneel zich dankzij uitwisseling onder collega's en continue professionele vorming kan ontplooien. Daardoor kunnen patiënten de beste zorg krijgen. "Daarom zijn onze vrijwilligers échte helden" aldus AzV. Pediater Sabine Bleyaert is één van hen. Ze trok einde mei samen met verpleegkundige Catherine Struyf naar Kinshasa. Doel was het capaciteitsversterkend traject dat in 2018 werd opgezet aangaande pediatrische urgenties verder uit te rollen in het referentieziekenhuis Saint-Joseph. Het verhaal van Sabine Bleyaert leest u hier: https://www.azv.be/actualiteit/zending_saint_joseph_pediatrie/