...

Met droefheid meldt het team van Artsenkrant/Le Journal du Médecin het overlijden van Guy Vander Henst. Gedurende vele jaren verzorgde Guy de lay-out van talloze titels, in het bijzonder van Artsenkrant en Dialoog Gezondheid. Behalve een uitmuntend graficus was Guy ook een zeer gecultiveerd man met een bijzonder hart voor zijn collega's. Guy was tevens kunstenaar - schilder en beeldhouwer - en zijn faam reikte tot over de grenzen. Hij laat een uitgebreid picturaal oeuvre na waarvoor hij inspiratie vond in vele reizen, vooral naar Afrika en Azië. Artsenkrant/Le Journal du Médecin biedt de familie zijn oprechte deelneming aan.