Artsenkrant

Web weergave

Palliatieve zorg en Advanced Care Planning zijn breed aanvaard bij artsen die nauw betrokken zijn bij de zorg voor personen met dementie. Wel bestaat er een kloof tussen de aanbevelingen en de praktijk. Over euthanasie bij dementie is er meer discussie.

ACTUEEL

Belgische dementiespecialisten nemen een zeer voorzichtig standpunt in over euthanasie bij ernstig dementerenden. Hoe anders klonk Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

EDITO

Een overweldigende meerderheid (94%) van de leden van de Belgian Dementia Council (BeDeCo) die deelnamen aan de enquête, stelt een grote onwetendheid vast bij patiënten en hun familie over de inhoud van de Belgische euthanasiewet.

ACTUEEL

PENSIOEN Op 21 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat de premie regelt voor artsen die na hun pensioen blijven doorwerken tegen de tarieven van het akkoord.

ACTUEEL

"Waar mijn collega's mij erkentelijk voor zijn, is dat ik de huisartsgeneeskunde in een ander daglicht stelde." Dat vertelt Gavin Francis, een Schots 'general practitioner' over zijn boek 'Gedaantewisselaars. Geneeskunst is wetenschap' - maar toch ook een stuk magie.

ACTUEEL

Hij staat bekend als dé expert rond verslavingszorg in Vlaanderen en bij uitbreiding heel België en ook ver daarbuiten. Een carrière lang zette hij zich in om maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht op te eisen voor een gestigmatiseerde patiëntenpopulatie.

ACTUEEL

e-VOORSCHRIFT Op het nieuwe model geneesmiddelenvoorschrift dat vanaf 1 november ingaat, moet vermeld staan hoe lang het geldig blijft. Maar elektronisch lukt dat nog niet.

ACTUEEL

Alle wegen des levens leiden naar het mortuarium. Dat is zelfs letterlijk te nemen in de Brusselse ziekenhuizen UMC Sint-Pieter en het Bordet Instituut. In een doolhof van gebouwen, verstrengeld tussen de Hoogstraat en de Wolstraat, hartje Marollen, huizen twee ziekenhuizen die via een labyrint van gangen tot hetzelfde eindpunt leiden: la morgue. "Toen ik 31 jaar geleden solliciteerde kreeg ik één minuut bedenktijd. Ik heb "ja" gezegd en heb er nog geen moment spijt van gehad", zegt 'ouvrier d'amphithéatre' Marc Van Driessche.

ACTUEEL

ZELDZAME ZIEKTEN Dokter Jan Neven (huisarts op rust, Hamont) wil met ons een patiëntcasus delen. "Het gaat om een (ogenschijnlijk) zeldzame ziekte", weet hij. "Misschien zijn er nog artsen en patiënten die ermee worstelen, zonder dat ze er een naam op kunnen plakken."

MEDISCH

GENETICA CCR5-delta32 is de volledige naam. Een mutatie die al heel wat stof heeft doen opwaaien, want bij homozygote dragers brengt ze een ongevoeligheid voor het hiv tot stand. Een recente studie had aangegeven dat deze homozygote dragers een kortere levensverwachting hebben dan de algemene bevolking. Dat is nu ontkracht.

MEDISCH

VROUW EN GEZONDHEID Een Belgische studie wijst uit dat één van de drie gynaecologen osteoporose beschouwt als een indicatie voor hormonale substitutietherapie vanaf de leeftijd van 52 jaar. Bijna de helft van hen ziet osteoporose niet als een reden om de behandeling voort te zetten na de leeftijd van 62 jaar.

MEDISCH

HART- EN VAATZIEKTEN Een grootschalige studie met een lange follow-up bevestigt dat de avond het beste tijdstip is voor het innemen van geneesmiddelen tegen hypertensie, en niet de ochtend. Dat blijkt uit cardiovasculaire eindpunten.

MEDISCH

MOLECULEN Eén jaar. Dat is de tijdspanne die een medisch team nodig had om een behandeling te ontwikkelen voor een kind met een zeldzame aandoening. Het middel dat aan hun inspanningen ontsproot, is een reverse oligonucleotide. Dit concept is mogelijk een voedingsbodem voor het relatief vlot beschikbaar stellen van een behandeling in andere uitzonderlijke omstandigheden.

MEDISCH

Een monumentaal referentiewerk inventariseert 150 planten van eigen bodem en hun volksgeneeskundige betekenis door de eeuwen heen.

MEDISCH

Worden computers slimmer dan artsen? Volgens Nicolas Delvaux, die een van de slotsessies presenteerde op de ICT-dag van Domus Medica, moet de vraag vooral luiden: hoe krijg je mét computers vooral slimmere artsen?

PRAKTIJK

Dokter Servaas Bingé wil met zijn nieuwe boek 'De Lijst. Eet jezelf gezond(er)' een praktische handleiding lanceren om onze gezondheid op te krikken via voeding. Bingé is er zich bewust van dat dit het tigste 'zelfhulpboek' over voeding moet zijn dat op de boekenmarkt belandt, maar zijn aanpak is anders.

PRAKTIJK

AUTO Op de markt sinds 2013 is de Renault Captur de best verkopende SUV op de Belgische markt. De tweede generatie is in alle opzichten een maatje groter en luxueuzer en is ook als plug-in hybride verkrijgbaar.

PRAKTIJK

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels GDPR) van toepassing. Verwerkingsverantwoordelijken zijn onderworpen aan tal van verplichtingen waarvan de niet-naleving kan aanleiding geven tot hoge boetes. Voor ziekenhuisartsen is het van belang na te gaan of zij al dan niet verwerkingsverantwoordelijken zijn. Ziekenhuisarts als bewerker of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?

PRAKTIJK

In de prestigieuze concertreeks 'Internationaal Symfonisch' die Antwerp Symphony en deSingel samen aanbieden, staat op zondag 3 november het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks op het programma. Met dirigent Mariss Jansons, sopraan Diana Damrau en topmuziek van Johannes Brahms en Richard Strauss zijn alleen superlatieven gepast om deze avond te beschrijven.

CULTUUR+

In de Koninklijke Bibliotheek en het aanpalende Paleis van Karel van Lotharingen is een heel mooi opgebouwde expositie met de prenten van Bruegel te bekijken. Het bijhorende boek is méér dan een catalogus! Smullen voor fijnproevers.

CULTUUR+

REEKS De componist van meer dan 1.000 stukken, waaronder 9 symfonieën, 10 ouvertures, 15 strijkkwartetten, pianotrio's, impromptus, missen en talloze 'lieder', was tijdens zijn kort, maar op muzikaal vlak heel vruchtbaar leven, jarenlang beproefd door een SOA, al overleed hij uiteindelijk aan buiktyfus. Franz Schubert heeft het ook nooit breed gehad en bleef in de schaduw van zijn held Ludwig van Beethoven.

CULTUUR+

TE GEK!? Vorige week lieten we naar aanleiding van 15 jaar 'Te Gek!?' Guy Swinnen en Rick de Leeuw vertellen over hun ervaringen. Vandaag is het de beurt aan Marc Hellinckx zonder wie er van Te Gek!? geen sprake zou zijn.

CULTUUR+

Ik dacht dat ik iets wist over ons zonnestelsel. Toen ik tien was kon ik de planeten opnoemen in volgorde, compleet met hun namen. Op mijn 12de verlekkerde ik me al op de eerstvolgende totale eclips in onze streken - 32 jaar later! Maar ook kinderdromen zijn vaak bedrog: toen het eindelijk 11 augustus 1999 was, zochten mijn vriend Jos en ik vergeefs naar een gat in de Noord-Franse wolken. In China tien jaar later was het al niet beter. Pas deze zomer kreeg ik voor het eerst de corona te zien, bij een meer aan de voet van de Andes. Het was onvergetelijk!

OPINIE

Op 1 en 2 november worden in Japan de wedstrijd om de derde plaats en de finale gespeeld van het WK rugby. Dokter Sander Bomans is als arts onder andere bij de Belgische nationale ploeg actief in die sport.

ACHTERKRANT