Belgische dementiespecialisten nemen een zeer genuanceerd standpunt in over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewetgeving bij dementerenden in een gevorderd stadium. Ze halen vele redenen aan om voorzichtig te zijn. Alleszins is een uitbreiding niet direct een prioriteit. De experts zijn in de eerste plaats voorstander van een gericht palliatief zorgaanbod, van meer advanced careplanning en comfortzorg.

Opvallend is ook de vaststelling dat patiënten met dementie en hun familie nauwelijks kennis hebben van de euthanasiewet. Het serene standpunt van de experts is ingegeven door kennis van de patiënt en van de situatie op het terrein.

Hoe anders klonk het gekwetter van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten deze week. Euthanasie moet mogelijk worden bij mensen met een 'voltooid leven', als het leven 'af' is. Qué? Wat is 'voltooid'? Wie bepaalt wat af is? Door welke wesp is de Aarschotse politica gestoken dat ze dergelijk onzinnig voorstel de wereld instuurt? Wie steunt dit? Ontdaan van alle pathetiek gaat het eigenlijk gewoon over een voorstel dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt.

Geef elke burger desnoods een pil van Drion maar laat de artsen hier buiten

Tegenstanders van euthanasie waarschuwden, al dan niet terecht, voor het 'hellend vlak' nog voor de wet tot stand kwam. Wat Rutten voorstelt, is geen hellend vlak meer. Het is gewoon in de kloof springen. In naam van het zelfbeschikkingsrecht en de menselijke autonomie. En dan met de fanfare op kop pleiten voor een 'sereen debat'... Il faut le faire.

In ieder geval: de medische gemeenschap heeft hier totaal geen boodschap aan. De eed van Hippocrates is rekkelijk maar niet oneindig. Een 'voltooid leven' heeft geen enkele medische connotatie.

Geef elke burger desnoods een pil van Drion maar laat de artsen hier buiten.

En, geachte politici, als u echt iets nuttigs wil doen, steek dan uw tijd, energie en geld in een sensibiliseringscampagne over de euthanasiewetgeving.

Belgische dementiespecialisten nemen een zeer genuanceerd standpunt in over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewetgeving bij dementerenden in een gevorderd stadium. Ze halen vele redenen aan om voorzichtig te zijn. Alleszins is een uitbreiding niet direct een prioriteit. De experts zijn in de eerste plaats voorstander van een gericht palliatief zorgaanbod, van meer advanced careplanning en comfortzorg. Opvallend is ook de vaststelling dat patiënten met dementie en hun familie nauwelijks kennis hebben van de euthanasiewet. Het serene standpunt van de experts is ingegeven door kennis van de patiënt en van de situatie op het terrein.Hoe anders klonk het gekwetter van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten deze week. Euthanasie moet mogelijk worden bij mensen met een 'voltooid leven', als het leven 'af' is. Qué? Wat is 'voltooid'? Wie bepaalt wat af is? Door welke wesp is de Aarschotse politica gestoken dat ze dergelijk onzinnig voorstel de wereld instuurt? Wie steunt dit? Ontdaan van alle pathetiek gaat het eigenlijk gewoon over een voorstel dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt.Tegenstanders van euthanasie waarschuwden, al dan niet terecht, voor het 'hellend vlak' nog voor de wet tot stand kwam. Wat Rutten voorstelt, is geen hellend vlak meer. Het is gewoon in de kloof springen. In naam van het zelfbeschikkingsrecht en de menselijke autonomie. En dan met de fanfare op kop pleiten voor een 'sereen debat'... Il faut le faire.In ieder geval: de medische gemeenschap heeft hier totaal geen boodschap aan. De eed van Hippocrates is rekkelijk maar niet oneindig. Een 'voltooid leven' heeft geen enkele medische connotatie. Geef elke burger desnoods een pil van Drion maar laat de artsen hier buiten.En, geachte politici, als u echt iets nuttigs wil doen, steek dan uw tijd, energie en geld in een sensibiliseringscampagne over de euthanasiewetgeving.