...

Beperkte gezondheidsvaardigheden vormen een ernstige bedreiging voor onze volksgezondheid. Ze kunnen leiden tot een ongezonde levensstijl, slechte therapietrouw, hoger risico op vroegtijdig overlijden, enz. Wat dan weer leidt tot een grotere gezondheidskloof en stijgende kosten voor zowel patiënten als de sociale zekerheid. Terwijl een goed geïnformeerde, 'gezondheidswijze' burger net gezondere, doordachte keuzes zal maken. Als we de gezondheidskloof willen dichten, moeten we dringend meer gaan investeren in 'patient empowerment' met gezondheidsinformatie op maat.