...

Een meerderheid van dementie-experts is principieel voorstander van het behoud van de huidige euthanasiewetgeving. Ze zijn niet gewonnen voor een uitbreiding van de wet tot gevorderde dementie. Wel is het naar de toekomst toe cruciaal dat het publiek en de zorgprofessionals beter geïnformeerd worden.Dat alles blijkt uit een bevraging van - en een discussie onder - de leden van de Belgian Dementia Council (BeDeCo). BeDeCo is een nationale, onafhankelijke wetenschappelijke vereniging van artsen en zorgverleners met ervaring in dementie. Het gaat vooral over neurologen maar ook andere specialisten - huisartsen, psychiaters, geriaters - zijn lid. De enquêteresultaten werden gepubliceerd in juni in de Journal of Alzheimer's Disease. De studie geeft inzicht in de opinies van professionele zorgverleners met specifieke expertise in dementie en formuleert enkele relevante conclusies voor het debat.De dementie-experts stellen wel vast dat het aantal effectieve euthanasie-aanvragen zeer laag ligt. Het hoeft ook geen betoog dat het voor artsen zeer moeilijk is om euthanasie uit te voeren bij een patiënt die de betekenis of bedoeling van de handeling niet begrijpt. Zeer moeilijk is het natuurlijk ook om voorafgaande criteria vast te leggen voor euthanasie die pas wordt uitgevoerd op het ogenblik dat de patiënt door een gevorderde dementie niet meer in staat is zijn/haar eerdere keuze te beoordelen.De voorstanders van een uitbreiding van de wet zouden de euthanasievraag graag laten opnemen in de voorafgaande wilsverklaring. De patiënt zou dan zelf de criteria voor de latere uitvoering ervan vastleggen.Een brede consensus bestaat er bij de experts over het belang van comfortzorg, zowel voor fysiek als voor psychisch lijden bij het levenseinde. Ook Advanced Care Planning is belangrijk maar wordt nog te weinig met patiënten besproken, stellen ze.Tot slot vinden de dementiespecialisten dat een gericht en breed palliatief zorgaanbod voor patiënten met dementie nog steeds onvoldoende of te laat wordt toegepast. Al erkennen ze wel dat er steeds meer aandacht voor is.Lees ook: Onwetendheid over euthanasiewet is groot