...

Volgens AADM zijn ontwikkelaar van de softwarepakketten voor huisartsen én apothekers nog lang niet klaar met het nieuwe systeem (dat is: een nieuwe versie van Recip-e). Het huisartsenpakket kan de datum elektronisch nog niet doorgeven. Het geneesmiddelenvoorschrift blijft daarmee de facto drie maanden geldig. Dat zal problemen opleveren, voorspelt het aan Domus Medica gelieerde artsensyndicaat. Vooral voor patiënten met een chronische aandoening, die de huisarts voor een voldoende lange periode van bepaalde geneesmiddelen wil voorzien.De regering stelt voor dat huisartsen aan patiënten met een chronische aandoening dan maar genoeg geneesmiddelenvoorschriften meegeven voor die langere periode, en dat de patiënten maar moeten zorgen dat ze al die verpakkingen binnen de drie maanden afhalen. Weinig realistisch, vindt AADM. Bovendien moet de patiënt ook rekening houden met beperkingen op de hoeveelheid medicatie die hij op een maand bij de apotheker kan krijgen.Het probleem is volgens dokter Van Giel bovendien dat, wanneer de huisarts een langere geldigheidsduur voor het elektronische voorschrift opgeeft, het pakket niet noodzakelijk protesteert. De ingevoerde datum wordt zelfs afgedrukt op het papieren bewijs van voorschrift. Alles lijkt in orde, tot de patiënt met het bewijs van voorschrift bij de apotheker komt."We hebben in een brief aan Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie, voorgesteld om de geldigheidsdatum van een voorschrift te verlengen tot één jaar(*) - totdat dit probleem van de baan geholpen is", vertelt Van Giel nog. Het zou zeker nog tot mei of juni van volgend jaar duren voordat alle pakketten het systeem hebben aangepast.