...

Onwaarschijnlijk wat een magnifieke evolutie het project Te Gek!? heeft doorgemaakt sinds het eerste artikel dat we in deze krant plaatsten. Eén constante: Marc Hellinckx. We interviewden de psychiatrisch verpleger van Sint-Annendael Grauwzuster (Diest) toen, geïntrigeerd door zijn eerste initiatieven. Nu hebben we de eer om hem opnieuw aan het woord te laten en hem te feliciteren met de talrijke projecten (zie ook eerdere artsenkranten van de voorbije weken).Hoe geraakte u eigenlijk bij het project betrokken ?Tijdens mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige hoorde ik vele verhalen van mensen, hoezeer het stigma een invloed had op hun zelfbeeld en op hun herstel. Stigma als tweede ziekte, vaak als een even groot probleem als de ziekte zelf. Ik merkte ook dat we als hulpverlener vaak diezelfde stigmatiserende houding aannamen. Meer en meer groeide mijn overtuiging dat hier sterk op moest worden ingezet. Na gedurende enkele jaren in PZ Sint-Annendael Diest plaatselijke projecten te hebben opgezet, ontstond na een ontmoeting met jeugdvriend Guy Brulez, het idee tot het opstarten van Te Gek!?, een organisatie voor Vlaanderen.Hoe verklaren jullie de sensibiliserende kracht van cultuur/muziek ?Hoe krijg je dit thema en de boodschap van Te Gek!? bij een breed publiek? Dat was van bij aanvang de vraag en ons inziens de vereiste. Door de concerten in Sint-Annendael en later de ontmoeting met Guy Brulez werd muziek het eerste middel om te trachten dat brede publiek te bereiken. Belangrijk hierbij was dat de liedjes op zich moesten staan, sterke songs die opgepikt konden worden door de nationale radiozenders. Dat lukte, de liedjes werden gedraaid en de inhoud werd eraan gekoppeld. Muziek als middel om de burger met dit thema te bereiken. Gaandeweg ontwikkelden we bijkomende middelen zoals sport, literatuur, theater, documentaires om een nog breder publiek te bereiken.Kunt u enkele mijlpalen uit 15 jaar Te Gek!? opsommen en kort duiden?Bij Te Gek!? zochten we steeds naar originele, creatieve en Te Gekke-projecten die het brede publiek konden bereiken. We slaagden daar meestal wel in en zo kwamen er zoveel ongelofelijk mooie projecten tot stand. Onvergetelijk zijn bijvoorbeeld de vijf cd's met telkens een dubbelconcert in AB, de vijf heel intense Tours de France, de geniale kunstprojecten in samenwerking met Sven unik-id, de vele muziektheatertournees in de cultuurcentra én in de psychiatrische ziekenhuizen, de prachtige documentaires, de inmiddels 10 bijzondere Te Gek!?-bijlages bij De Standaard, de viering 10 jaar Te Gek!? met onder meer de Radio 1 Te Gek!?-sessie en de Te Gek!?-soep van Jeroen Meus, de Te Gek!?-infomobiel voor scholen die zo goed werk levert. En zoveel meer.Wat is uw favoriete Te Gek!?-nummer?Op de nieuwe verzamelbox vind je meer dan 90 originele Te Gek!?-liedjes terug. Er staan werkelijk pareltjes op, velen hiervan haalden nooit de playlists van de radio's. Het is moeilijk om er één lied uit te kiezen. Ik zou zeggen, schaf u de verzamelbox aan en je zal verrast zijn door de veelheid aan prachtige Te Gek!?-songs door zoveel Vlaamse en Nederlandse artiesten.Wat heeft u het meest verbaasd uit de resultaten van de recente enquêtes ?Uit het onderzoek Te Gek!?-onder de loep van Inez Germeys en haar team blijkt dat de bekendheid van Te Gek!? op 5 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Mensen die Te Gek!? kennen blijken enerzijds meer open te staan voor hulp en die weg naar hulp makkelijker te vinden, anderzijds blijkt wie ons kent ook minder te stigmatiseren. Een resultaat waar we trots op zijn. We hebben met Te Gek!? uiteraard de ambitie om die stijgende lijn verder te zetten en we zullen inzetten om ook die mensen te bereiken die we nu minder makkelijk bereiken. Op die manier begin je toch werkelijk voor een verschilletje te gaan zorgen. Dat is uiteraard het resultaat van de inspanningen van vele organisaties, niet enkel van Te Gek!?. Er zijn wel wat ideeën om een nog breder publiek te bereiken en nog meer het verschil te gaan maken. Sedert 1 januari 2019 is Te Gek!? werkzaam binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid, wat ook mogelijkheden biedt tot versterking van de werking.Kunt u enkele van de mooiste reacties die u de afgelopen 15 jaar gekregen hebt met ons delen?Voor heel wat mensen hebben Te Gek!?-projecten voor een ommekeer in hun leven gezorgd, die feedback krijgen we vaak. In onze projecten zit steeds veel hoop en wordt de nadruk gelegd op mogelijkheden van mensen. Van leerlingen in scholen krijgen we geregeld reacties dat ze na de passage van de infomobiel de moed hebben gevonden om bijvoorbeeld thuis te vertellen dat ze zich niet goed in hun vel voelen en dat ze de stap naar hulp hebben gezet. Ook projecten zoals de Tour de France en Ik trap gewoon door veranderen het leven van vele mensen.